آموزش عمومی بیوشیمی ساختار

آموزش عمومی بیوشیمی ساختار

در دسترس بودن منبعی کامل، مختصر و قابل فهم از ضروریات موفقیت در آزمون های مختلف است. این موضوع در رابطه با بیوشیمی بعنوان یکی از دروس امتحانی برای رشته های مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به این ویژگی ها، مباحث بیوشیمی ساختار را در این آموزش مورد بررسی قرار خواهیم داد. آموزش حاضر با در نظر گرفتن سوالات کنکورهای سنوات گذشته و نگرشی که طراحان سوال نسبت به بیوشیمی ساختار دارند طراحی شده است. این آموزش بعنوان منبعی قابل اعتماد برای تمامی داوطلبین ارشد و پیش نیازی برای شرکت کنندگان آزمون دکتری بیوشیمی بالینی است تا در کوتاهترین زمان ممکن به بالاترین آمادگی در زمینه بیوشیمی ساختار برسند.

لطفا سوالات تخصصی مرتبط با این آموزش را در بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید به سوالات در قسمت نظرات پاسخ داده نخواهد شد.

فهرستــــ دانلودهـا

برای فعال شدن لینک های دانلود می بایست ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و یا در سایت ثبت نام کنید سپس اقدام به خرید دوره کنید.

لطفا در زمان انجام دانلود تا انتهای فرایند دانلود ، این صفحه را باز نگاه دارید.

1 2
 • انواع مونوساکاریدها و ایزومری آنها

  00:13:50 رایگانـــ

  آشنایی با آلدوزها، کتوزها و انواع ایزومری مربوط به مونوساکاریدها نظیر انانتیومری، دیاسترومری، اپیمری، آنومری و ایزومرهای عاملی در این بخش انجام خواهد شد.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 • بازهای آلی و نوکلئوزیدها

  00:09:10 رایگانـــ

  در این بخش ساختمان بازهای پورین و پیریمیدینی و انواع نوکلئوزیدها (متداول و غیر متداول) بررسی خواهند شد.

17 18 19 20 21
 • اسیدهای آمینه معمول

  00:18:50 رایگانـــ

  مطالعه ساختمان اسیدهای آمینه معمول و بررسی مهم ترین نکات مربوط به آنها در این بخش انجام می شود.

22 23 24 25 26
 • ساختمان اول پروتئین ها

  00:16:50 رایگانـــ

  در این بخش به بررسی نحوه تشکیل ساختمان اول پروتئین ها، ویژگی آن در گونه های مختلف و اسیدهای آمینه غیر معمولی که در این ساختمان می تواند قرار گیرد، خواهیم پرداخت.

27 28 29 30 31 32 33 34
 • تعیین توالی و طول زنجیر پلی پپتیدی

  00:11:10 نقدیـــــ

  برای دریافت این بخش می بایست ابتدا دوره را خریداری نمایید.

  در این بخش چگونگی توالی یابی پروتئین ها با استفاده از پروتئازهای مختلف و روش های احراز کننده ریشه های آمینی و کربوکسیلی بررسی می گردند. در ادامه نحوه تعیین طول مارپیچ 𝛼 و رشته های 𝛽 را بررسی خواهیم کرد.

35 36
 • مقدمه ای بر آنزیم شناسی

  00:19:40 رایگانـــ

  در این بخش اساس فعالیت آنزیم ها، فرآیند تبدیل سوبسترا به محصول و انواع واکنش های آنزیمی بررسی خواهند شد.

37 38 39 40
 • مقدمه ای بر کینتیک آنزیمی

  00:16:00 نقدیـــــ

  برای دریافت این بخش می بایست ابتدا دوره را خریداری نمایید.

  در این بخش، ابتدا با مفهوم کینتیک آنزیمی آشنا خواهید شد. در ادامه به بررسی مراحل انجام واکنش آنزیمی و عوامل موثر بر آن خواهیم پرداخت. در انتها نحوه تعیین سرعت و درجه کینتیکی واکنش های آنزیمی را مطالعه خواهیم کرد.

41
 • ثابت های واکنش های آنزیمی

  00:14:50 رایگانـــ

  در این بخش به بررسی انواع ثابت های آنزیمی شامل ثابت میکائیلیس، ثابت تفکیک، ثابت کاتالیتیک (عدد نوسازی) و ثابت ویژگی خواهیم پرداخت.

42 43 44 45 46
 • معادلات و نمودارهای مهارکننده های برگشت پذیر

  00:16:00 نقدیـــــ

  برای دریافت این بخش می بایست ابتدا دوره را خریداری نمایید.

  در این بخش ابتدا با انواع مهار کننده های برگشت پذیر (رقابتی، غیر رقابتی و نارقابتی) آشنا خواهید شد. در ادامه تاثیر این مهار کننده ها بر واکنش های آنزیمی و نمودار مربوط به هر کدام از آنها مطالعه می گردد.

47
 • تنظیم آلوستریک آنزیم ها

  00:16:30 نقدیـــــ

  برای دریافت این بخش می بایست ابتدا دوره را خریداری نمایید.

  در این بخش به بررسی چگونگی تنطیم آلوستریکی آنزیم ها، انواع آنزیم های آلوستریک (K و V) و کانفورماسیون آنها (T و R)، مدل های تشریح همکاری (هماهنگ و متوالی) و معادله و نمودار هیل مربوط به آنزیم های آلوستریک و پروتئین های چند زیر واحدی خواهیم پرداخت.

48 49

نظراتـــ کاربـرانـــ

کاربر گرامی جهت درج کردن نظر می بایست ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و یا در سایت ثبت نام کنید .


برچسبــ ها: