دانشگاه های استان گلستان

در استان گلستان مجموعا 30 مرکز علمی و دانشگاهی شامل ( دانشگاه دولتی،  دانشگاه علوم پزشکی،  دانشگاه آزاد اسلامی،  دانشگاه پیام نور،  موسسه غیر انتفاعی و  سازمان تحقیقات کشاورزی ) مستقر می باشد. در این استان 2,562 استاد و عضو هیات علمی مشغول به فعالیت و بیش از 60000 دانشجو در حال تحصیل می باشند. تعداد ژورنال های تخصصی دانشگاههای استان گلستان 30 می باشد.  پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان گلستان تا کنون در مجموع تعداد 22716 مقاله علمی را منتشر نموده اند که از این تعداد 2009 مقاله به صورت ژورنالی، 17120 مقاله در همایشهای علمی داخلی و تعداد 2009 مقاله نیز به صورت بین المللی منتشر شده است.
در لیست زیر مراکز علمی و دانشگاهی این استان به همراه جزئیات درج شده است.

نام دانشگاه نوع مرکز شهر جزئیات
مراکز برتر استان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دولتی گرگان جزئیات کامل
دانشگاه گنبد کاووس
دانشگاه گنبد کاووس
دولتی گنبد کاووس جزئیات کامل
تمام مراکز استان
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
علوم پزشکی گرگان جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دولتی گرگان جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه گلستان
دانشگاه گلستان
دولتی گرگان جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه گنبد کاووس
دانشگاه گنبد کاووس
دولتی گنبد کاووس جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر
دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر
آزاد آزادشهر جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی بندرگز
دانشگاه آزاد اسلامی بندرگز
آزاد بندرگز جزئیات کامل