دانشگاه های استان فارس

در استان فارس مجموعا 90 مرکز علمی و دانشگاهی شامل ( دانشگاه دولتی،  دانشگاه علوم پزشکی،  دانشگاه آزاد اسلامی،  دانشگاه پیام نور،  موسسه غیر انتفاعی و  سازمان تحقیقات کشاورزی ) مستقر می باشد. در این استان 5,143 استاد و عضو هیات علمی مشغول به فعالیت و بیش از 120000 دانشجو در حال تحصیل می باشند. تعداد ژورنال های تخصصی دانشگاههای استان فارس 58 می باشد.  پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان فارس تا کنون در مجموع تعداد 99906 مقاله علمی را منتشر نموده اند که از این تعداد 4327 مقاله به صورت ژورنالی، 39555 مقاله در همایشهای علمی داخلی و تعداد 4327 مقاله نیز به صورت بین المللی منتشر شده است.
در لیست زیر مراکز علمی و دانشگاهی این استان به همراه جزئیات درج شده است.

نام دانشگاه نوع مرکز شهر جزئیات
مراکز برتر استان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
علوم پزشکی شیراز جزئیات کامل
دانشگاه شیراز
دانشگاه شیراز
دولتی شیراز جزئیات کامل
تمام مراکز استان
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
علوم پزشکی جهرم جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
علوم پزشکی شیراز جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی فسا
دانشگاه علوم پزشکی فسا
علوم پزشکی فسا جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشکده علوم پزشکی گراش
دانشکده علوم پزشکی گراش
علوم پزشکی گراش جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشکده علوم پزشکی لارستان
دانشکده علوم پزشکی لارستان
علوم پزشکی لارستان جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه جهرم
دانشگاه جهرم
دولتی جهرم جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه سلمان فارسی کازرون
دانشگاه سلمان فارسی کازرون
دولتی کازرون جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه شیراز
دانشگاه شیراز
دولتی شیراز جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه صنعتی شیراز
دانشگاه صنعتی شیراز
دولتی شیراز جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه فسا
دانشگاه فسا
دولتی فسا جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه هنر شیراز
دانشگاه هنر شیراز
دولتی شیراز جزئیات کامل
بررسی و معرفی مجتمع آموزش عالی لارستان
مجتمع آموزش عالی لارستان
دولتی لارستان جزئیات کامل
بررسی و معرفی مرکز آموزش عالی اقلید
مرکز آموزش عالی اقلید
دولتی اقلید جزئیات کامل
بررسی و معرفی مرکز آموزش عالی لامرد
مرکز آموزش عالی لامرد
دولتی لامرد جزئیات کامل
بررسی و معرفی مرکز آموزش عالی استهبان
مرکز آموزش عالی استهبان
دولتی استهبان جزئیات کامل