دانشگاه های استان خوزستان

در استان خوزستان مجموعا 70مرکز علمی و دانشگاهی شامل ( دانشگاه دولتی،  دانشگاه علوم پزشکی،  دانشگاه آزاد اسلامی،  دانشگاه پیام نور،  موسسه غیر انتفاعی و  سازمان تحقیقات کشاورزی ) مستقر می باشد. در این استان 5,389 استاد و عضو هیات علمی مشغول به فعالیت و بیش از 101000 دانشجو در حال تحصیل می باشند. تعداد ژورنال های تخصصی دانشگاههای استان خوزستان 43می باشد.  پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان خوزستان تا کنون در مجموع تعداد 71627 مقاله علمی را منتشر نموده اند که از این تعداد 4572 مقاله به صورت ژورنالی، 46998 مقاله در همایشهای علمی داخلی و تعداد 4572 مقاله نیز به صورت بین المللی منتشر شده است.
در لیست زیر مراکز علمی و دانشگاهی این استان به همراه جزئیات درج شده است.

نام دانشگاه نوع مرکز شهر جزئیات
مراکز برتر استان
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
علوم پزشکی اهواز جزئیات کامل
دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه شهید چمران اهواز
دولتی اهواز جزئیات کامل
تمام مراکز استان
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی آبادان
دانشگاه علوم پزشکی آبادان
علوم پزشکی آبادان جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشکده علوم پزشکی بهبهان
دانشکده علوم پزشکی بهبهان
علوم پزشکی بهبهان جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
علوم پزشکی اهواز جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی دزفول
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
علوم پزشکی دزفول جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشکده علوم پزشکی شوشتر
دانشکده علوم پزشکی شوشتر
علوم پزشکی شوشتر جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه شهید چمران اهواز
دولتی اهواز جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه صنعت نفت
دانشگاه صنعت نفت
دولتی آبادان جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
دولتی دزفول جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
دولتی بهبهان جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه صنعتی شهدای هویزه
دانشگاه صنعتی شهدای هویزه
دولتی سوسنگرد جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
دولتی خرمشهر جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دولتی باوی جزئیات کامل