دانشگاه های استان بوشهر

در استان بوشهر مجموعا 23 مرکز علمی و دانشگاهی شامل ( 1 دانشگاه دولتی،  1 دانشگاه علوم پزشکی،  دانشگاه آزاد اسلامی،  دانشگاه پیام نور،  موسسه غیر انتفاعی و  سازمان تحقیقات کشاورزی ) مستقر می باشد. در این استان 970 استاد و عضو هیات علمی مشغول به فعالیت و بیش از 52000 دانشجو در حال تحصیل می باشند. تعداد ژورنال های تخصصی دانشگاههای استان بوشهر 5 می باشد.  پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان بوشهر تا کنون در مجموع تعداد 11733 مقاله علمی را منتشر نموده اند که از این تعداد 553 مقاله به صورت ژورنالی، 7347 مقاله در همایشهای علمی داخلی و تعداد 553 مقاله نیز به صورت بین المللی منتشر شده است.
در لیست زیر مراکز علمی و دانشگاهی این استان به همراه جزئیات درج شده است.

نام دانشگاه نوع مرکز شهر جزئیات
مراکز برتر استان
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
علوم پزشکی بوشهر جزئیات کامل
دانشگاه خلیج فارس
دانشگاه خلیج فارس
دولتی بوشهر جزئیات کامل
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
آزاد بوشهر جزئیات کامل
تمام مراکز استان
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
علوم پزشکی بوشهر جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه خلیج فارس
دانشگاه خلیج فارس
دولتی بوشهر جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
آزاد بوشهر جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی خارگ
دانشگاه آزاد اسلامی خارگ
آزاد خارگ جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی خورموج
دانشگاه آزاد اسلامی خورموج
آزاد خورموج جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی دشتستان
دانشگاه آزاد اسلامی دشتستان
آزاد برازجان جزئیات کامل