دانشگاه های استان قزوین

در استان قزوین مجموعا 28 مرکز علمی و دانشگاهی شامل ( دانشگاه دولتی،  دانشگاه علوم پزشکی،  دانشگاه آزاد اسلامی،  دانشگاه پیام نور،  موسسه غیر انتفاعی و  سازمان تحقیقات کشاورزی ) مستقر می باشد. در این استان 2,248 استاد و عضو هیات علمی مشغول به فعالیت و بیش از 65,659 دانشجو در حال تحصیل می باشند. تعداد ژورنال های تخصصی دانشگاههای استان قزوین 19 می باشد.  پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان قزوین تا کنون در مجموع تعداد 27496 مقاله علمی را منتشر نموده اند که از این تعداد 2217 مقاله به صورت ژورنالی، 16253 مقاله در همایشهای علمی داخلی و تعداد 2217 مقاله نیز به صورت بین المللی منتشر شده است.
در لیست زیر مراکز علمی و دانشگاهی این استان به همراه جزئیات درج شده است.

نام دانشگاه نوع مرکز شهر جزئیات
مراکز برتر استان
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
علوم پزشکی قزوین جزئیات کامل
دانشگاه بین المللی امام خمینی
دانشگاه بین المللی امام خمینی
دولتی قزوین جزئیات کامل
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
آزاد قزوین جزئیات کامل
تمام مراکز استان
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
علوم پزشکی قزوین جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه بین المللی امام خمینی
دانشگاه بین المللی امام خمینی
دولتی قزوین جزئیات کامل
بررسی و معرفی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا
مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا
دولتی بوئین زهرا جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی بوئین زهرا
دانشگاه آزاد اسلامی بوئین زهرا
آزاد بوئین زهرا جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
آزاد تاکستان جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
آزاد قزوین جزئیات کامل