دانشگاه های استان خراسان شمالی

در استان خراسان شمالی مجموعا 20 مرکز علمی و دانشگاهی شامل ( دانشگاه دولتی،  دانشگاه علوم پزشکی،  دانشگاه آزاد اسلامی،  دانشگاه پیام نور،  موسسه غیر انتفاعی و  سازمان تحقیقات کشاورزی ) مستقر می باشد. در این استان 810 استاد و عضو هیات علمی مشغول به فعالیت و بیش از 13000 دانشجو در حال تحصیل می باشند. تعداد ژورنال های تخصصی دانشگاههای استان خراسان شمالی 3 می باشد.  پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان خراسان شمالی تا کنون در مجموع تعداد 6607 مقاله علمی را منتشر نموده اند که از این تعداد 435 مقاله به صورت ژورنالی، 4667 مقاله در همایشهای علمی داخلی و تعداد 435 مقاله نیز به صورت بین المللی منتشر شده است.
در لیست زیر مراکز علمی و دانشگاهی این استان به همراه جزئیات درج شده است.

نام دانشگاه نوع مرکز شهر جزئیات
مراکز برتر استان
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
علوم پزشکی بجنورد جزئیات کامل
دانشگاه بجنورد
دانشگاه بجنورد
دولتی بجنورد جزئیات کامل
تمام مراکز استان
بررسی و معرفی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
علوم پزشکی اسفراین جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
علوم پزشکی بجنورد جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه بجنورد
دانشگاه بجنورد
دولتی بجنورد جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه کوثر
دانشگاه کوثر
دولتی بجنورد جزئیات کامل
بررسی و معرفی مجتمع آموزش عالی اسفراین
مجتمع آموزش عالی اسفراین
دولتی اسفراین جزئیات کامل