دانشگاه های استان تهران

در استان تهران مجموعا 143 مرکز علمی و دانشگاهی شامل (27 دانشگاه دولتی، 5 دانشگاه علوم پزشکی،  دانشگاه آزاد اسلامی،  دانشگاه پیام نور،  موسسه غیر انتفاعی و  سازمان تحقیقات کشاورزی ) مستقر می باشد. در این استان 152,188 استاد و عضو هیات علمی مشغول به فعالیت و بیش از 1463000 دانشجو در حال تحصیل می باشند. تعداد ژورنال های تخصصی دانشگاههای استان تهران 675 می باشد.  پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان تهران تا کنون در مجموع تعداد 792885 مقاله علمی را منتشر نموده اند که از این تعداد 59165 مقاله به صورت ژورنالی، 333276 مقاله در همایشهای علمی داخلی و تعداد 59165 مقاله نیز به صورت بین المللی منتشر شده است.
در لیست زیر مراکز علمی و دانشگاهی این استان به همراه جزئیات درج شده است.

نام دانشگاه نوع مرکز شهر جزئیات
مراکز برتر استان
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تربیت مدرس
دولتی تهران جزئیات کامل
دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
دولتی تهران جزئیات کامل
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی شریف
دولتی تهران جزئیات کامل
تمام مراکز استان
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی ارتش
دانشگاه علوم پزشکی ارتش
علوم پزشکی تهران جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه علوم پزشکی ایران
علوم پزشکی تهران جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
علوم پزشکی تهران جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
علوم پزشکی تهران جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی تهران جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه افسری امام علی
دانشگاه افسری امام علی
دولتی تهران جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
دانشگاه جامع امام حسین(ع)
دولتی تهران جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه الزهرا
دانشگاه الزهرا
دولتی تهران جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه امام صادق
دانشگاه امام صادق
دولتی تهران جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)
دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)
دولتی تهران جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
دولتی تهران جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تربیت مدرس
دولتی تهران جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
دولتی تهران جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه خوارزمی
دانشگاه خوارزمی
دولتی تهران جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه شاهد
دانشگاه شاهد
دولتی تهران جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه شهید بهشتی
دولتی تهران جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه صدا و سیما
دانشگاه صدا و سیما
دولتی تهران جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه صنایع و معادن ایران
دانشگاه صنایع و معادن ایران
دولتی تهران جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
دولتی تهران جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دولتی تهران جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی شریف
دولتی تهران جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دولتی تهران جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
دولتی تهران جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه علامه طباطبائی
دانشگاه علامه طباطبائی
دولتی تهران جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه علم و صنعت ایران
دولتی تهران جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دولتی تهران جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
دولتی تهران جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه فرهنگیان
دانشگاه فرهنگیان
دولتی تهران جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه فنی و حرفه ای
دانشگاه فنی و حرفه ای
دولتی تهران جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه مذاهب اسلامی
دانشگاه مذاهب اسلامی
دولتی تهران جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه هنر تهران
دانشگاه هنر تهران
دولتی تهران جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
آزاد اسلامشهر جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی پردیس
دانشگاه آزاد اسلامی پردیس
آزاد پردیس جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی پرند
دانشگاه آزاد اسلامی پرند
آزاد پرند جزئیات کامل