دانشگاه های استان لرستان

در استان لرستان مجموعا 19 مرکز علمی و دانشگاهی شامل ( دانشگاه دولتی،  دانشگاه علوم پزشکی،  دانشگاه آزاد اسلامی،  دانشگاه پیام نور،  موسسه غیر انتفاعی و  سازمان تحقیقات کشاورزی ) مستقر می باشد. در این استان 1,407 استاد و عضو هیات علمی مشغول به فعالیت و بیش از 51000دانشجو در حال تحصیل می باشند. تعداد ژورنال های تخصصی دانشگاههای استان لرستان 5 می باشد.  پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان لرستان تا کنون در مجموع تعداد 20075 مقاله علمی را منتشر نموده اند که از این تعداد 1235 مقاله به صورت ژورنالی، 13111 مقاله در همایشهای علمی داخلی و تعداد 1235 مقاله نیز به صورت بین المللی منتشر شده است.
در لیست زیر مراکز علمی و دانشگاهی این استان به همراه جزئیات درج شده است.

نام دانشگاه نوع مرکز شهر جزئیات
مراکز برتر استان
دانشگاه لرستان
دانشگاه لرستان
دولتی خرم آباد جزئیات کامل
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
آزاد بروجرد جزئیات کامل
دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
آزاد خرم آباد جزئیات کامل
تمام مراکز استان
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
علوم پزشکی خرم آباد جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آیت الله بروجردی
دانشگاه آیت الله بروجردی
دولتی بروجرد جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه لرستان
دانشگاه لرستان
دولتی خرم آباد جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز
دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز
آزاد الیگودرز جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
آزاد بروجرد جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
آزاد خرم آباد جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی دورود
دانشگاه آزاد اسلامی دورود
آزاد دورود جزئیات کامل