دانشگاه های استان خراسان جنوبی

در استان خراسان جنوبی مجموعا 22 مرکز علمی و دانشگاهی شامل ( 3 دانشگاه دولتی،  1 دانشگاه علوم پزشکی،  دانشگاه آزاد اسلامی،  دانشگاه پیام نور،  موسسه غیر انتفاعی و  سازمان تحقیقات کشاورزی ) مستقر می باشد. در این استان 1,545 استاد و عضو هیات علمی مشغول به فعالیت و بیش از 18000 دانشجو در حال تحصیل می باشند. تعداد ژورنال های تخصصی دانشگاههای استان خراسان جنوبی 11 می باشد.  پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان خراسان جنوبی تا کنون در مجموع تعداد 15987 مقاله علمی را منتشر نموده اند که از این تعداد 1258 مقاله به صورت ژورنالی، 9931 مقاله در همایشهای علمی داخلی و تعداد 1258 مقاله نیز به صورت بین المللی منتشر شده است.
در لیست زیر مراکز علمی و دانشگاهی این استان به همراه جزئیات درج شده است.

نام دانشگاه نوع مرکز شهر جزئیات
مراکز برتر استان
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
علوم پزشکی بیرجند جزئیات کامل
دانشگاه بیرجند
دانشگاه بیرجند
دولتی بیرجند جزئیات کامل
دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
آزاد بیرجند جزئیات کامل
تمام مراکز استان
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
علوم پزشکی بیرجند جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه بزرگمهر
دانشگاه بزرگمهر
دولتی قائن جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه بیرجند
دانشگاه بیرجند
دولتی بیرجند جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه صنعتی بیرجند
دانشگاه صنعتی بیرجند
دولتی بیرجند جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
آزاد بیرجند جزئیات کامل