دانشگاه های استان هرمزگان

در استان هرمزگان مجموعا 25 مرکز علمی و دانشگاهی شامل ( دانشگاه دولتی،  دانشگاه علوم پزشکی،  دانشگاه آزاد اسلامی،  دانشگاه پیام نور،  موسسه غیر انتفاعی و  سازمان تحقیقات کشاورزی ) مستقر می باشد. در این استان 1,195 استاد و عضو هیات علمی مشغول به فعالیت و بیش از 22500دانشجو در حال تحصیل می باشند. تعداد ژورنال های تخصصی دانشگاههای استان هرمزگان 10 می باشد.  پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان هرمزگان تا کنون در مجموع تعداد 11875 مقاله علمی را منتشر نموده اند که از این تعداد 1057 مقاله به صورت ژورنالی، 7700 مقاله در همایشهای علمی داخلی و تعداد 1057 مقاله نیز به صورت بین المللی منتشر شده است.
در لیست زیر مراکز علمی و دانشگاهی این استان به همراه جزئیات درج شده است.

نام دانشگاه نوع مرکز شهر جزئیات
مراکز برتر استان
دانشگاه هرمزگان
دانشگاه هرمزگان
دولتی بندر عباس جزئیات کامل
دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس
دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس
آزاد بندر عباس جزئیات کامل
تمام مراکز استان
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
علوم پزشکی بندر عباس جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه هرمزگان
دانشگاه هرمزگان
دولتی بندر عباس جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس
دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس
آزاد بندر عباس جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی بندرلنگه
دانشگاه آزاد اسلامی بندرلنگه
آزاد بندرلنگه جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی پارسیان
دانشگاه آزاد اسلامی پارسیان
آزاد پارسیان جزئیات کامل