دانشگاه های استان کرمانشاه

در استان کرمانشاه مجموعا 24 مرکز علمی و دانشگاهی شامل ( دانشگاه دولتی،  دانشگاه علوم پزشکی،  دانشگاه آزاد اسلامی،  دانشگاه پیام نور،  موسسه غیر انتفاعی و  سازمان تحقیقات کشاورزی ) مستقر می باشد. در این استان 1,770 استاد و عضو هیات علمی مشغول به فعالیت و بیش از 34500 دانشجو در حال تحصیل می باشند. تعداد ژورنال های تخصصی دانشگاههای استان کرمانشاه 11 می باشد.  پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان کرمانشاه تا کنون در مجموع تعداد 30864 مقاله علمی را منتشر نموده اند که از این تعداد 1950 مقاله به صورت ژورنالی، 14735 مقاله در همایشهای علمی داخلی و تعداد 1950 مقاله نیز به صورت بین المللی منتشر شده است.
در لیست زیر مراکز علمی و دانشگاهی این استان به همراه جزئیات درج شده است.

نام دانشگاه نوع مرکز شهر جزئیات
مراکز برتر استان
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
علوم پزشکی کرمانشاه جزئیات کامل
دانشگاه رازی
دانشگاه رازی
دولتی کرمانشاه جزئیات کامل
تمام مراکز استان
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
علوم پزشکی کرمانشاه جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه رازی
دانشگاه رازی
دولتی کرمانشاه جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
دانشگاه صنعتی کرمانشاه
دولتی کرمانشاه جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی اسلام آباد غرب
دانشگاه آزاد اسلامی اسلام آباد غرب
آزاد اسلام آباد غرب جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی صحنه
دانشگاه آزاد اسلامی صحنه
آزاد صحنه جزئیات کامل