دانشگاه های استان چهارمحال و بختیاری

در استان چهارمحال و بختیاری مجموعا 17 مرکز علمی و دانشگاهی شامل ( 1 دانشگاه دولتی،  1 دانشگاه علوم پزشکی،  دانشگاه آزاد اسلامی،  دانشگاه پیام نور،  موسسه غیر انتفاعی و  سازمان تحقیقات کشاورزی ) مستقر می باشد. در این استان 864 استاد و عضو هیات علمی مشغول به فعالیت و بیش از 21000 دانشجو در حال تحصیل می باشند. تعداد ژورنال های تخصصی دانشگاههای استان چهارمحال و بختیاری 7 می باشد.  پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان چهارمحال و بختیاری تا کنون در مجموع تعداد 18207 مقاله علمی را منتشر نموده اند که از این تعداد 1286 مقاله به صورت ژورنالی، 8732 مقاله در همایشهای علمی داخلی و تعداد 1286 مقاله نیز به صورت بین المللی منتشر شده است.
در لیست زیر مراکز علمی و دانشگاهی این استان به همراه جزئیات درج شده است.

نام دانشگاه نوع مرکز شهر جزئیات
مراکز برتر استان
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
علوم پزشکی شهرکرد جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه شهرکرد
دانشگاه شهرکرد
دولتی شهرکرد جزئیات کامل
تمام مراکز استان
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
علوم پزشکی شهرکرد جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه شهرکرد
دانشگاه شهرکرد
دولتی شهرکرد جزئیات کامل