دانشگاه های استان چهارمحال و بختیاری

در استان چهارمحال و بختیاری مجموعا 17 مرکز علمی و دانشگاهی شامل ( 1 دانشگاه دولتی،  1 دانشگاه علوم پزشکی،  دانشگاه آزاد اسلامی،  دانشگاه پیام نور،  موسسه غیر انتفاعی و  سازمان تحقیقات کشاورزی ) مستقر می باشد. در این استان 864 استاد و عضو هیات علمی مشغول به فعالیت و بیش از 21000 دانشجو در حال تحصیل می باشند. تعداد ژورنال های تخصصی دانشگاههای استان چهارمحال و بختیاری 7 می باشد.  پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان چهارمحال و بختیاری تا کنون در مجموع تعداد 18207 مقاله علمی را منتشر نموده اند که از این تعداد 1286 مقاله به صورت ژورنالی، 8732 مقاله در همایشهای علمی داخلی و تعداد 1286 مقاله نیز به صورت بین المللی منتشر شده است.
در لیست زیر مراکز علمی و دانشگاهی این استان به همراه جزئیات درج شده است.

نام دانشگاه نوع مرکز شهر جزئیات
مراکز برتر استان
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
علوم پزشکی شهرکرد جزئیات کامل
دانشگاه شهرکرد
دانشگاه شهرکرد
دولتی شهرکرد جزئیات کامل
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
آزاد شهرکرد جزئیات کامل
تمام مراکز استان
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
علوم پزشکی شهرکرد جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه شهرکرد
دانشگاه شهرکرد
دولتی شهرکرد جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی بروجن
دانشگاه آزاد اسلامی بروجن
آزاد بروجن جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
آزاد شهرکرد جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی فارسان
دانشگاه آزاد اسلامی فارسان
آزاد فارسان جزئیات کامل