دانشگاه های استان کردستان

در استان کردستان مجموعا 18 مرکز علمی و دانشگاهی شامل ( دانشگاه دولتی،  دانشگاه علوم پزشکی،  دانشگاه آزاد اسلامی،  دانشگاه پیام نور،  موسسه غیر انتفاعی و  سازمان تحقیقات کشاورزی ) مستقر می باشد. در این استان 959 استاد و عضو هیات علمی مشغول به فعالیت و بیش از 24500 دانشجو در حال تحصیل می باشند. تعداد ژورنال های تخصصی دانشگاههای استان کردستان 15 می باشد.  پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان کردستان تا کنون در مجموع تعداد 16341 مقاله علمی را منتشر نموده اند که از این تعداد 1373 مقاله به صورت ژورنالی، 7985 مقاله در همایشهای علمی داخلی و تعداد 1373 مقاله نیز به صورت بین المللی منتشر شده است.
در لیست زیر مراکز علمی و دانشگاهی این استان به همراه جزئیات درج شده است.

نام دانشگاه نوع مرکز شهر جزئیات
مراکز برتر استان
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
علوم پزشکی سنندج جزئیات کامل
دانشگاه کردستان
دانشگاه کردستان
دولتی سنندج جزئیات کامل
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
آزاد سنندج جزئیات کامل
تمام مراکز استان
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
علوم پزشکی سنندج جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه کردستان
دانشگاه کردستان
دولتی سنندج جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی بیجار
دانشگاه آزاد اسلامی بیجار
آزاد بیجار جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
آزاد سقز جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
آزاد سنندج جزئیات کامل