دانشگاه های استان البرز

در استان البرز مجموعا 23 مرکز علمی و دانشگاهی شامل ( 1 دانشگاه دولتی، 1 دانشگاه علوم پزشکی،  دانشگاه آزاد اسلامی،  دانشگاه پیام نور،  موسسه غیر انتفاعی و  سازمان تحقیقات کشاورزی ) مستقر می باشد. در این استان 1128 استاد و عضو هیات علمی مشغول به فعالیت و بیش از 43000 دانشجو در حال تحصیل می باشند. تعداد ژورنال های تخصصی دانشگاههای استان البرز 25 می باشد.  پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان البرز تا کنون در مجموع تعداد 22555 مقاله علمی را منتشر نموده اند که از این تعداد 1738 مقاله به صورت ژورنالی، 13452 مقاله در همایشهای علمی داخلی و تعداد 1738 مقاله نیز به صورت بین المللی منتشر شده است.
در لیست زیر مراکز علمی و دانشگاهی این استان به همراه جزئیات درج شده است.

نام دانشگاه نوع مرکز شهر جزئیات
مراکز برتر استان
دانشگاه علوم پزشکی البرز
دانشگاه علوم پزشکی البرز
علوم پزشکی کرج جزئیات کامل
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
آزاد کرج جزئیات کامل
تمام مراکز استان
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی البرز
دانشگاه علوم پزشکی البرز
علوم پزشکی کرج جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه محیط زیست
دانشگاه محیط زیست
دولتی کرج جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
آزاد کرج جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی نظر آباد
دانشگاه آزاد اسلامی نظر آباد
آزاد نظر آباد جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی هشتگرد
دانشگاه آزاد اسلامی هشتگرد
آزاد هشتگرد جزئیات کامل