دانشگاه های استان یزد

در استان یزد مجموعا 28 مرکز علمی و دانشگاهی شامل ( دانشگاه دولتی،  دانشگاه علوم پزشکی،  دانشگاه آزاد اسلامی،  دانشگاه پیام نور،  موسسه غیر انتفاعی و  سازمان تحقیقات کشاورزی ) مستقر می باشد. در این استان 2,537 استاد و عضو هیات علمی مشغول به فعالیت و بیش از 37500 دانشجو در حال تحصیل می باشند. تعداد ژورنال های تخصصی دانشگاههای استان یزد 26 می باشد.  پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان یزد تا کنون در مجموع تعداد 40865 مقاله علمی را منتشر نموده اند که از این تعداد 2605 مقاله به صورت ژورنالی، 25184 مقاله در همایشهای علمی داخلی و تعداد 2605 مقاله نیز به صورت بین المللی منتشر شده است.
در لیست زیر مراکز علمی و دانشگاهی این استان به همراه جزئیات درج شده است.

نام دانشگاه نوع مرکز شهر جزئیات
مراکز برتر استان
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
علوم پزشکی یزد جزئیات کامل
دانشگاه یزد
دانشگاه یزد
دولتی یزد جزئیات کامل
تمام مراکز استان
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
علوم پزشکی یزد جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه اردکان
دانشگاه اردکان
دولتی اردکان جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه میبد
دانشگاه میبد
دولتی میبد جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه یزد
دانشگاه یزد
دولتی یزد جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی ابرکوه
دانشگاه آزاد اسلامی ابرکوه
آزاد ابرکوه جزئیات کامل