دانشگاه های استان آذربایجان غربی

در استان آذربايجان غربی مجموعا 40 مرکز علمی و دانشگاهی شامل ( 2 دانشگاه دولتی، 2 دانشگاه علوم پزشکی،  دانشگاه آزاد اسلامی،  دانشگاه پیام نور،  موسسه غیر انتفاعی و  سازمان تحقیقات کشاورزی ) مستقر می باشد. در این استان 2387 استاد و عضو هیات علمی مشغول به فعالیت و بیش از 54000 دانشجو در حال تحصیل می باشند. تعداد ژورنال های تخصصی دانشگاههای استان آذربایجان غربی  8 می باشد.  پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان آذربایجان غربی تا کنون در مجموع تعداد 33740 مقاله علمی را منتشر نموده اند که از این تعداد 2367 مقاله به صورت ژورنالی، 18206 مقاله در همایشهای علمی داخلی و تعداد 2367 مقاله نیز به صورت بین المللی منتشر شده است.
در لیست زیر مراکز علمی و دانشگاهی این استان به همراه جزئیات درج شده است.
 

 

نام دانشگاه نوع مرکز شهر جزئیات
مراکز برتر استان
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
علوم پزشکی ارومیه جزئیات کامل
دانشگاه ارومیه
دانشگاه ارومیه
دولتی ارومیه جزئیات کامل
دانشگاه آزاد اسلامی  ارومیه
دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
آزاد ارومیه جزئیات کامل
تمام مراکز استان
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
علوم پزشکی ارومیه جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی خوی
دانشگاه علوم پزشکی خوی
علوم پزشکی خوی جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه ارومیه
دانشگاه ارومیه
دولتی ارومیه جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه صنعتی ارومیه
دانشگاه صنعتی ارومیه
دولتی ارومیه جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی  ارومیه
دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
آزاد ارومیه جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی بوکان
دانشگاه آزاد اسلامی بوکان
آزاد بوکان جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی پیرانشهر
دانشگاه آزاد اسلامی پیرانشهر
آزاد پیرانشهر جزئیات کامل