دانشگاه های استان آذربایجان شرقی

در استان آذربايجان شرقى مجموعا 76 مرکز علمی و دانشگاهی شامل (6 دانشگاه دولتی، 2 دانشگاه علوم پزشکی، 26 دانشگاه آزاد اسلامی، 27 دانشگاه پیام نور، 13 موسسه غیر انتفاعی و 2 سازمان تحقیقات کشاورزی ) مستقر می باشد. در این استان 5780 استاد و عضو هیات علمی مشغول به فعالیت و بیش از 108000 دانشجو در حال تحصیل می باشند. تعداد ژورنال های تخصصی دانشگاههای استان آذربايجان شرقى  49 می باشد.  پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان آذربايجان شرقى تا کنون در مجموع تعداد 109692 مقاله علمی را منتشر نموده اند که از این تعداد 5280 مقاله به صورت ژورنالی، 50636 مقاله در همایشهای علمی داخلی و تعداد 5280 مقاله نیز به صورت بین المللی منتشر شده است.
در لیست زیر مراکز علمی و دانشگاهی این استان به همراه جزئیات درج شده است.

نام دانشگاه نوع مرکز شهر جزئیات
مراکز برتر استان
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
علوم پزشکی تبریز جزئیات کامل
دانشگاه تبریز
دانشگاه تبریز
دولتی تبریز جزئیات کامل
تمام مراکز استان
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
علوم پزشکی تبریز جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشکده علوم پزشکی مراغه
دانشکده علوم پزشکی مراغه
علوم پزشکی مراغه جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه بناب
دانشگاه بناب
دولتی بناب جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه تبریز
دانشگاه تبریز
دولتی تبریز جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دولتی تبریز جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه صنعتی سهند
دانشگاه صنعتی سهند
دولتی تبریز جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه مراغه
دانشگاه مراغه
دولتی مراغه جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دولتی تبریز جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی آذرشهر
دانشگاه آزاد اسلامی آذرشهر
آزاد آذرشهر جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی اسکو
دانشگاه آزاد اسلامی اسکو
آزاد اسکو جزئیات کامل