دانشگاه های استان همدان

در استان همدان مجموعا 22 مرکز علمی و دانشگاهی شامل ( دانشگاه دولتی،  دانشگاه علوم پزشکی،  دانشگاه آزاد اسلامی،  دانشگاه پیام نور،  موسسه غیر انتفاعی و  سازمان تحقیقات کشاورزی ) مستقر می باشد. در این استان 1,583 استاد و عضو هیات علمی مشغول به فعالیت و بیش از 47500 دانشجو در حال تحصیل می باشند. تعداد ژورنال های تخصصی دانشگاههای استان همدان 18 می باشد.  پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان همدان تا کنون در مجموع تعداد 21030 مقاله علمی را منتشر نموده اند که از این تعداد 1853 مقاله به صورت ژورنالی، 10069 مقاله در همایشهای علمی داخلی و تعداد 1853 مقاله نیز به صورت بین المللی منتشر شده است.
در لیست زیر مراکز علمی و دانشگاهی این استان به همراه جزئیات درج شده است.

نام دانشگاه نوع مرکز شهر جزئیات
مراکز برتر استان
دانشگاه علوم پزشکی همدان
دانشگاه علوم پزشکی همدان
علوم پزشکی همدان جزئیات کامل
دانشگاه بوعلی سینا
دانشگاه بوعلی سینا
دولتی همدان جزئیات کامل
تمام مراکز استان
بررسی و معرفی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد
دانشکده علوم پزشکی اسدآباد
علوم پزشکی اسدآباد جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی همدان
دانشگاه علوم پزشکی همدان
علوم پزشکی همدان جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه بوعلی سینا
دانشگاه بوعلی سینا
دولتی همدان جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی
دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی
دولتی همدان جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه صنعتی همدان
دانشگاه صنعتی همدان
دولتی همدان جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه ملایر
دانشگاه ملایر
دولتی ملایر جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه نهاوند
دانشگاه نهاوند
دولتی نهاوند جزئیات کامل