دانشگاه های استان ایلام

در استان ایلام مجموعا 19 مرکز علمی و دانشگاهی شامل ( 1 دانشگاه دولتی، 1 دانشگاه علوم پزشکی،  دانشگاه آزاد اسلامی،  دانشگاه پیام نور،  موسسه غیر انتفاعی و  سازمان تحقیقات کشاورزی ) مستقر می باشد. در این استان 671 استاد و عضو هیات علمی مشغول به فعالیت و بیش از 19000 دانشجو در حال تحصیل می باشند. تعداد ژورنال های تخصصی دانشگاههای استان ایلام 2 می باشد.  پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان ایلام تا کنون در مجموع تعداد 11000 مقاله علمی را منتشر نموده اند که از این تعداد 597 مقاله به صورت ژورنالی، 6118 مقاله در همایشهای علمی داخلی و تعداد 597 مقاله نیز به صورت بین المللی منتشر شده است.
در لیست زیر مراکز علمی و دانشگاهی این استان به همراه جزئیات درج شده است.

نام دانشگاه نوع مرکز شهر جزئیات
مراکز برتر استان
بررسی و معرفی دانشگاه ایلام
دانشگاه ایلام
دولتی ایلام جزئیات کامل
تمام مراکز استان
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
علوم پزشکی ایلام جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه ایلام
دانشگاه ایلام
دولتی ایلام جزئیات کامل