دانشگاه های استان مرکزی

در استان مرکزی مجموعا 38 مرکز علمی و دانشگاهی شامل ( دانشگاه دولتی،  دانشگاه علوم پزشکی،  دانشگاه آزاد اسلامی،  دانشگاه پیام نور،  موسسه غیر انتفاعی و  سازمان تحقیقات کشاورزی ) مستقر می باشد. در این استان 2,128 استاد و عضو هیات علمی مشغول به فعالیت و بیش از 47000 دانشجو در حال تحصیل می باشند. تعداد ژورنال های تخصصی دانشگاههای استان مرکزی 21 می باشد.  پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان مرکزی تا کنون در مجموع تعداد 28979 مقاله علمی را منتشر نموده اند که از این تعداد 1726 مقاله به صورت ژورنالی، 18090 مقاله در همایشهای علمی داخلی و تعداد 1726 مقاله نیز به صورت بین المللی منتشر شده است.
در لیست زیر مراکز علمی و دانشگاهی این استان به همراه جزئیات درج شده است.

نام دانشگاه نوع مرکز شهر جزئیات
مراکز برتر استان
دانشگاه اراک
دانشگاه اراک
دولتی اراک جزئیات کامل
تمام مراکز استان
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی اراک
دانشگاه علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشکده علوم پزشکی خمین
دانشکده علوم پزشکی خمین
علوم پزشکی خمین جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشکده علوم پزشکی ساوه
دانشکده علوم پزشکی ساوه
علوم پزشکی ساوه جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه اراک
دانشگاه اراک
دولتی اراک جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه تفرش
دانشگاه تفرش
دولتی تفرش جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه صنعتی اراک
دانشگاه صنعتی اراک
دولتی اراک جزئیات کامل
بررسی و معرفی مرکز آموزش عالی محلات
مرکز آموزش عالی محلات
دولتی محلات جزئیات کامل