دانشگاه های استان زنجان

در استان زنجان مجموعا 20مرکز علمی و دانشگاهی شامل ( دانشگاه دولتی،  دانشگاه علوم پزشکی،  دانشگاه آزاد اسلامی،  دانشگاه پیام نور،  موسسه غیر انتفاعی و  سازمان تحقیقات کشاورزی ) مستقر می باشد. در این استان 1,374 استاد و عضو هیات علمی مشغول به فعالیت و بیش از 33000 دانشجو در حال تحصیل می باشند. تعداد ژورنال های تخصصی دانشگاههای استان زنجان 7 می باشد.  پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان زنجان تا کنون در مجموع تعداد 26547 مقاله علمی را منتشر نموده اند که از این تعداد 1483 مقاله به صورت ژورنالی، 13659 مقاله در همایشهای علمی داخلی و تعداد 1483 مقاله نیز به صورت بین المللی منتشر شده است.
در لیست زیر مراکز علمی و دانشگاهی این استان به همراه جزئیات درج شده است.

نام دانشگاه نوع مرکز شهر جزئیات
مراکز برتر استان
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
علوم پزشکی زنجان جزئیات کامل
دانشگاه زنجان
دانشگاه زنجان
دولتی زنجان جزئیات کامل
تمام مراکز استان
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
علوم پزشکی زنجان جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
دولتی زنجان جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه زنجان
دانشگاه زنجان
دولتی زنجان جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
آزاد ابهر جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی خدابنده
دانشگاه آزاد اسلامی خدابنده
آزاد خدابنده جزئیات کامل