دانشگاه های استان قم

در استان قم مجموعا 25 مرکز علمی و دانشگاهی شامل ( دانشگاه دولتی،  دانشگاه علوم پزشکی،  دانشگاه آزاد اسلامی،  دانشگاه پیام نور،  موسسه غیر انتفاعی و  سازمان تحقیقات کشاورزی ) مستقر می باشد. در این استان 2,538 استاد و عضو هیات علمی مشغول به فعالیت و بیش از 45500 دانشجو در حال تحصیل می باشند. تعداد ژورنال های تخصصی دانشگاههای استان قم 46 می باشد.  پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان قم تا کنون در مجموع تعداد 12634 مقاله علمی را منتشر نموده اند که از این تعداد 2807 مقاله به صورت ژورنالی، 6906 مقاله در همایشهای علمی داخلی و تعداد 2807 مقاله نیز به صورت بین المللی منتشر شده است.
در لیست زیر مراکز علمی و دانشگاهی این استان به همراه جزئیات درج شده است.

نام دانشگاه نوع مرکز شهر جزئیات
مراکز برتر استان
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
دولتی قم جزئیات کامل
دانشگاه قم
دانشگاه قم
دولتی قم جزئیات کامل
تمام مراکز استان
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی قم
دانشگاه علوم پزشکی قم
علوم پزشکی قم جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه باقرالعلوم
دانشگاه باقرالعلوم
دولتی قم جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه حضرت معصومه
دانشگاه حضرت معصومه
دولتی قم جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه صنعتی قم
دانشگاه صنعتی قم
دولتی قم جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
دولتی قم جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه قم
دانشگاه قم
دولتی قم جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه معارف اسلامی
دانشگاه معارف اسلامی
دولتی قم جزئیات کامل