دانشگاه های استان اردبیل

در استان اردبیل مجموعا 24 مرکز علمی و دانشگاهی شامل ( 1 دانشگاه دولتی، 1 دانشگاه علوم پزشکی،  دانشگاه آزاد اسلامی،  دانشگاه پیام نور،  موسسه غیر انتفاعی و  سازمان تحقیقات کشاورزی ) مستقر می باشد. در این استان 1336 استاد و عضو هیات علمی مشغول به فعالیت و بیش از 42000 دانشجو در حال تحصیل می باشند. تعداد ژورنال های تخصصی دانشگاههای استان اردبیل  7 می باشد.  پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان اردبیل تا کنون در مجموع تعداد 20766 مقاله علمی را منتشر نموده اند که از این تعداد 1345 مقاله به صورت ژورنالی، 16326 مقاله در همایشهای علمی داخلی و تعداد 1345 مقاله نیز به صورت بین المللی منتشر شده است.
در لیست زیر مراکز علمی و دانشگاهی این استان به همراه جزئیات درج شده است.

نام دانشگاه نوع مرکز شهر جزئیات
مراکز برتر استان
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
علوم پزشکی اردبیل جزئیات کامل
دانشگاه محقق اردبیلی
دانشگاه محقق اردبیلی
دولتی اردبیل جزئیات کامل
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
آزاد اردبیل جزئیات کامل
تمام مراکز استان
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
علوم پزشکی اردبیل جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه محقق اردبیلی
دانشگاه محقق اردبیلی
دولتی اردبیل جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
آزاد اردبیل جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی بیله سوار مغان
دانشگاه آزاد اسلامی بیله سوار مغان
آزاد بیله سوار مغان جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی پارس آباد مغان
دانشگاه آزاد اسلامی پارس آباد مغان
آزاد پارس آباد مغان جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی خلخال
دانشگاه آزاد اسلامی خلخال
آزاد خلخال جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی گرمی
دانشگاه آزاد اسلامی گرمی
آزاد گرمی جزئیات کامل