دانشگاه های استان کهگیلویه و بویراحمد

در استان کهگیلویه و بویراحمد مجموعا 16 مرکز علمی و دانشگاهی شامل ( دانشگاه دولتی،  دانشگاه علوم پزشکی،  دانشگاه آزاد اسلامی،  دانشگاه پیام نور،  موسسه غیر انتفاعی و  سازمان تحقیقات کشاورزی ) مستقر می باشد. در این استان 888 استاد و عضو هیات علمی مشغول به فعالیت و بیش از 21500 دانشجو در حال تحصیل می باشند. تعداد ژورنال های تخصصی دانشگاههای استان کهگیلویه و بویراحمد 4 می باشد.  پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان کهگیلویه و بویراحمد تا کنون در مجموع تعداد 11944 مقاله علمی را منتشر نموده اند که از این تعداد 635 مقاله به صورت ژورنالی، 6585 مقاله در همایشهای علمی داخلی و تعداد 635 مقاله نیز به صورت بین المللی منتشر شده است.
در لیست زیر مراکز علمی و دانشگاهی این استان به همراه جزئیات درج شده است.

نام دانشگاه نوع مرکز شهر جزئیات
مراکز برتر استان
بررسی و معرفی دانشگاه یاسوج
دانشگاه یاسوج
دولتی یاسوج جزئیات کامل
تمام مراکز استان
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
علوم پزشکی یاسوج جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه یاسوج
دانشگاه یاسوج
دولتی یاسوج جزئیات کامل