دانشگاه های استان کهگیلویه و بویراحمد

در استان کهگیلویه و بویراحمد مجموعا 16 مرکز علمی و دانشگاهی شامل ( دانشگاه دولتی،  دانشگاه علوم پزشکی،  دانشگاه آزاد اسلامی،  دانشگاه پیام نور،  موسسه غیر انتفاعی و  سازمان تحقیقات کشاورزی ) مستقر می باشد. در این استان 888 استاد و عضو هیات علمی مشغول به فعالیت و بیش از 21500 دانشجو در حال تحصیل می باشند. تعداد ژورنال های تخصصی دانشگاههای استان کهگیلویه و بویراحمد 4 می باشد.  پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان کهگیلویه و بویراحمد تا کنون در مجموع تعداد 11944 مقاله علمی را منتشر نموده اند که از این تعداد 635 مقاله به صورت ژورنالی، 6585 مقاله در همایشهای علمی داخلی و تعداد 635 مقاله نیز به صورت بین المللی منتشر شده است.
در لیست زیر مراکز علمی و دانشگاهی این استان به همراه جزئیات درج شده است.

نام دانشگاه نوع مرکز شهر جزئیات
مراکز برتر استان
دانشگاه یاسوج
دانشگاه یاسوج
دولتی یاسوج جزئیات کامل
دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
آزاد گچساران جزئیات کامل
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
آزاد یاسوج جزئیات کامل
تمام مراکز استان
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
علوم پزشکی یاسوج جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه یاسوج
دانشگاه یاسوج
دولتی یاسوج جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی دهدشت
دانشگاه آزاد اسلامی دهدشت
آزاد دهدشت جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
آزاد گچساران جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
آزاد یاسوج جزئیات کامل