دانشگاه های استان مازندران

در استان مازندران مجموعا 77 مرکز علمی و دانشگاهی شامل ( دانشگاه دولتی،  دانشگاه علوم پزشکی،  دانشگاه آزاد اسلامی،  دانشگاه پیام نور،  موسسه غیر انتفاعی و  سازمان تحقیقات کشاورزی ) مستقر می باشد. در این استان 5,878 استاد و عضو هیات علمی مشغول به فعالیت و بیش از 117500 دانشجو در حال تحصیل می باشند. تعداد ژورنال های تخصصی دانشگاههای استان مازندران 49 می باشد.  پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان مازندران تا کنون در مجموع تعداد 79080 مقاله علمی را منتشر نموده اند که از این تعداد 4709 مقاله به صورت ژورنالی، 47466 مقاله در همایشهای علمی داخلی و تعداد 4709 مقاله نیز به صورت بین المللی منتشر شده است.
در لیست زیر مراکز علمی و دانشگاهی این استان به همراه جزئیات درج شده است.

نام دانشگاه نوع مرکز شهر جزئیات
مراکز برتر استان
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دولتی بابل جزئیات کامل
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دولتی ساری جزئیات کامل
دانشگاه مازندران
دانشگاه مازندران
دولتی بابلسر جزئیات کامل
تمام مراکز استان
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی بابل
دانشگاه علوم پزشکی بابل
علوم پزشکی بابل جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
علوم پزشکی ساری جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
دولتی آمل جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دولتی بابل جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه علم و فناوری مازندران
دانشگاه علم و فناوری مازندران
دولتی بهشهر جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
دولتی نوشهر جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دولتی ساری جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه مازندران
دانشگاه مازندران
دولتی بابلسر جزئیات کامل