دانشگاه های استان خراسان رضوی

در استان خراسان رضوی مجموعا 74 مرکز علمی و دانشگاهی شامل ( دانشگاه دولتی، 7 دانشگاه علوم پزشکی،  دانشگاه آزاد اسلامی،  دانشگاه پیام نور،  موسسه غیر انتفاعی و  سازمان تحقیقات کشاورزی ) مستقر می باشد. در این استان 9,735 استاد و عضو هیات علمی مشغول به فعالیت و بیش از 157000 دانشجو در حال تحصیل می باشند. تعداد ژورنال های تخصصی دانشگاههای استان خراسان رضوی 107 می باشد.  پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان خراسان رضوی تا کنون در مجموع تعداد 111728 مقاله علمی را منتشر نموده اند که از این تعداد 10653 مقاله به صورت ژورنالی، 51579 مقاله در همایشهای علمی داخلی و تعداد 10653 مقاله نیز به صورت بین المللی منتشر شده است.
در لیست زیر مراکز علمی و دانشگاهی این استان به همراه جزئیات درج شده است.

نام دانشگاه نوع مرکز شهر جزئیات
مراکز برتر استان
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد جزئیات کامل
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد
دولتی مشهد جزئیات کامل
تمام مراکز استان
بررسی و معرفی دانشکده علوم پزشکی تربت جام
دانشکده علوم پزشکی تربت جام
علوم پزشکی تربت جام جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
علوم پزشکی تربت حیدریه جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
علوم پزشکی سبزوار جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
علوم پزشکی گناباد جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشکده علوم پزشکی نیشابور
دانشکده علوم پزشکی نیشابور
علوم پزشکی نیشابور جزئیات کامل
بررسی و معرفی مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
علوم پزشکی مشهد جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه تربت حیدریه
دانشگاه تربت حیدریه
دولتی تربت حیدریه جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه حکیم سبزواری
دانشگاه حکیم سبزواری
دولتی سبزوار جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه صنعتی قوچان
دانشگاه صنعتی قوچان
دولتی قوچان جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
دولتی مشهد جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد
دولتی مشهد جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه فناوری های نوین سبزوار
دانشگاه فناوری های نوین سبزوار
دولتی سبزوار جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهار
دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهار
دولتی گلبهار جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه نیشابور
دانشگاه نیشابور
دولتی نیشابور جزئیات کامل
بررسی و معرفی مجتمع آموزش عالی تربت جام
مجتمع آموزش عالی تربت جام
دولتی تربت جام جزئیات کامل
بررسی و معرفی مجتمع آموزش عالی گناباد
مجتمع آموزش عالی گناباد
دولتی گناباد جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی بردسکن
دانشگاه آزاد اسلامی بردسکن
آزاد بردسکن جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی تایباد
دانشگاه آزاد اسلامی تایباد
آزاد تایباد جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام
دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام
آزاد تربت جام جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه
دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه
آزاد تربت حیدریه جزئیات کامل