دانشگاه های استان سمنان

در استان سمنان مجموعا 23 مرکز علمی و دانشگاهی شامل ( دانشگاه دولتی،  دانشگاه علوم پزشکی،  دانشگاه آزاد اسلامی،  دانشگاه پیام نور،  موسسه غیر انتفاعی و  سازمان تحقیقات کشاورزی ) مستقر می باشد. در این استان 3,617 استاد و عضو هیات علمی مشغول به فعالیت و بیش از 65000 دانشجو در حال تحصیل می باشند. تعداد ژورنال های تخصصی دانشگاههای استان سمنان 38 می باشد.  پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان سمنان تا کنون در مجموع تعداد 46804 مقاله علمی را منتشر نموده اند که از این تعداد 3518 مقاله به صورت ژورنالی، 25905 مقاله در همایشهای علمی داخلی و تعداد 3518 مقاله نیز به صورت بین المللی منتشر شده است.
در لیست زیر مراکز علمی و دانشگاهی این استان به همراه جزئیات درج شده است.

نام دانشگاه نوع مرکز شهر جزئیات
مراکز برتر استان
دانشگاه سمنان
دانشگاه سمنان
دولتی سمنان جزئیات کامل
دانشگاه صنعتی شاهرود
دانشگاه صنعتی شاهرود
دولتی شاهرود جزئیات کامل
تمام مراکز استان
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
علوم پزشکی سمنان جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
علوم پزشکی شاهرود جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه دامغان
دانشگاه دامغان
دولتی دامغان جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه سمنان
دانشگاه سمنان
دولتی سمنان جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه صنعتی شاهرود
دانشگاه صنعتی شاهرود
دولتی شاهرود جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه فرزانگان سمنان
دانشگاه فرزانگان سمنان
دولتی سمنان جزئیات کامل
بررسی و معرفی دانشگاه گرمسار
دانشگاه گرمسار
دولتی گرمسار جزئیات کامل