مای رشته و آزمون ارشد بهداشت 1402-1401

جمعه 13 خرداد 1401

در این مقاله به برسی سوالات بیوشیمی در مجموعه های علوم آزمایشگاهی 1 و 2 و تاثیر آموزش های مای رشته در پاسخگویی به این سوالات خواهیم پرداخت.

مای رشته و آزمون ارشد بهداشت 1402-1401

آزمون ارشد وزارت بهداشت سال تحصیلی 1402-1401 نیز برگزار شد. در این مقاله نگاهی به سوالات بیوشیمی در مجموعه های پرطرفدار علوم آزمایشگاهی 1 و 2 خواهیم انداخت. در ادامه عملکرد آموزش های مای رشته و میزان اثرگذاری آنها در این دو مجموعه را بررسی خواهیم کرد.

در آزمون امسال، 24 سوال در مجموعه علوم آزمایشگاهی (1) و 20 سوال در مجموعه علوم آزمایشگاهی (2) به بیوشیمی اختصاص داشت که پراکنش این سوالات به قرار زیر می باشد:

مجموعه بیوشیمی ساختار بیوشیمی متابولیسم بیوشیمی تخصصی بیوشیمی سلول بیوشیمی مولکولی روش های بیوشیمیایی
علوم آزمایشگاهی 1 4 13 5 1 1 -
علوم آزمایشگاهی 2 2 10 5 1 2 -

در هر کدام از مجموعه ها (1 و 2) شاهد تنها یک سوال از بیوشیمی سلول بودیم. این تک سوال در مجموعه 1 از مبحث غشاء و در مجموعه 2 از مبحث انتقال پیام بود.

از بیوشیمی مولکولی شاهد یک سوال در مجموعه 1 و دو سوال در مجموعه 2 بودیم. یک سوال مجموعه 1 در رابطه با ساختمان DNA و عوامل موثر بر آن بود. دو سوال مجموعه 2 هم از مباحث همانندسازی و تنظیم بیان ژن مطرح شده بود.

اما نگاه دقیق تر به سوالات بیوشیمی ساختار، متابولیسم و تخصصی در این دو مجموعه بدین صورت می باشد:

مجموعه بیوشیمی متابولیسم
زنجیره انتقال الکترون متابولیسم کربوهیدرات ها متابولیسم لیپیدها متابولیسم لیپوپروتئین ها متابولیسم اسیدهای آمینه متابولیسم هِم متابولیسم نوکلئوتیدها
علوم آزمایشگاهی 1 1 5 1 1 4 - 1
علوم آزمایشگاهی 2 1 5 1 - 1 2 -

مباحثی از بیوشیمی ساختار و تخصصی هم که از آنها در این دو مجموعه سوال داشتیم به قرار زیر بودند:

مجموعه بیوشیمی ساختار بیوشیمی تخصصی
اسیدهای آمینه پروتئین ها آنزیم ها نوکلئوتیدها ویتامین ها هورمون ها آنزیم های بالینی محلول سازی
علوم آزمایشگاهی 1 - 1 2 1 1 3 1 -
علوم آزمایشگاهی 2 1 - 1 - 2 2 - 1

تا به اینجا نگاهی به پراکنش سوالات بیوشیمی در آزمون دو مجموعه علوم آزمایشگاهی 1 و 2 امسال داشتیم. اما از آنجاییکه در این مقاله قصد محک زدن آموزش های مای رشته را نیز داریم، در ادامه به بررسی نقش این آموزش ها در آزمون این دو مجموعه خواهیم پرداخت. تا پیش از آزمون ارشد بهداشت 1402-1401، تعداد 11 دوره آموزشی مرتبط با بیوشیمی تهیه و در سایت مای رشته بارگذاری شدند. شامل:

   •  سه آموزش مرتبط با متابولیسم شامل متابولیسم کربوهیدرات ها، متابولیسم هِم و متابولیسم نوکلئوتیدها.

   • چهار آموزش مرتبط با بیوشیمی ساختار شامل آموزش عمومی بیوشیمی ساختار و آموزش های مرتبط با ساختار کربوهیدرات ها، ساختار لیپیدها و ساختار اسیدهای آمینه.

   • چهار آموزش مرتبط با بیوشیمی تخصصی شامل آموزش های هموگلوبین و پروتئین های پلاسمایی، ویتامین ها و عناصر معدنی، بیوشیمی بینایی و محلول سازی، pH سنجی و بافرسازی.

با کمک سه آموزش بیوشیمی متابولیسم که در سایت بارگذاری شده بودند امکان پاسخگویی به شش سوال از سیزده سوال بیوشیمی متابولیسم در مجموعه 1 و هفت سوال از ده سوال بیوشیمی متابولیسم در مجموعه 2 وجود داشت.

تمامی سوالات بیوشیمی ساختار هر دو مجموعه نیز تنها با آموزش عمومی بیوشیمی ساختار قابل پاسخگویی بودند.

با کمک آموزش های ویتامین ها و عناصر معدنی و محلول سازی نیز امکان پاسخگویی به تمام سوالات مربوط به آنها وجود داشت.

این بررسی حاکی از آن است که اگرچه تعداد آموزش های سایت محدود بود اما تمامی سوالات طرح شدهاز مباحث خود را پوشش می دادند. بعبارتی این یک موفقیت صد در صدی برای آموزش های سایت در آزمون 1402-1401 بود. امید است تا در سال جاری، آموزش های مربوط به سایر مباحث کلیدی بیوشیمی ساخته شوند تا داوطلبین عزیز ضمن آشنایی کامل با بیوشیمی، به راحتی به سوالات آنها در آزمون های مختلف کارشناسی ارشد پاسخ دهند.

انتهای پیام/

به اشتراک گذاری

نظراتــ کاربرانــ