آموزش هموگلوبین و پروتئین های پلاسمایی

آموزش هموگلوبین و پروتئین های پلاسمایی

پروتئین ها به عنوان یکی از مباحث کلیدی همواره از اهمیت ویژه در کنکورهای مختلف برخوردار بوده اند. گستردگی مطالب، توجه به آن در دو بعد ساختار و تخصصی را می طلبد. آموزش هموگلوبین و پروتئین های پلاسمایی با در برداشتن مطالب و نکات از کتب مرجع و معتبر بیوشیمی و با در نظر گرفتن سوالات کنکورهای سنوات گذشته پوشش دهنده کامل بعد تخصصی است. مطالعه دقیق انواع هموگلوبین ها و پروتئین های پلاسمایی از جنبه های مختلف نظیر ساختمان و عملکرد، بررسی های آزمایشگاهی و تحلیل تغییرات مربوط به آنها ضمن آماده سازی شرایط برای پاسخ به سوالات چالشی مرتبط با پروتئین ها، شناختی دقیق از جنبه های بالینی مرتبط با آنها را فراهم می سازد.

لطفا سوالات تخصصی مرتبط با این آموزش را در بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید به سوالات در قسمت نظرات پاسخ داده نخواهد شد.

فهرستــــ دانلودهـا

برای فعال شدن لینک های دانلود می بایست ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و یا در سایت ثبت نام کنید سپس اقدام به خرید دوره کنید.

لطفا در زمان انجام دانلود تا انتهای فرایند دانلود ، این صفحه را باز نگاه دارید.

1 2 3
 • فعالیت هموگلوبین و عوامل دخیل در آن

  00:12:40 نقدیـــــ

  فعالیت هموگلوبین و عوامل دخیل در آن

4
 • ناهنجاری های مرتبط با هموگلوبین

  00:16:41 نقدیـــــ

  ناهنجاری های مرتبط با هموگلوبین

5
 • بررسی وضعیت هموگلوبین ها در آزمایشگاه

  00:08:10 نقدیـــــ

  بررسی وضعیت هموگلوبین ها در آزمایشگاه

6
 • مقدمه ای بر پروتئین های پلاسمایی

  00:12:11 نقدیـــــ

  مقدمه ای بر پروتئین های پلاسمایی

7
 • پرآلبومین، آلبومین و RBP

  00:09:30 نقدیـــــ

  پرآلبومین، آلبومین و پروتئین اتصالی رتینول (RBP)

8
 • پروتئین های باند α و β

  00:25:27 نقدیـــــ

9
 • کمپلمان ها و پروتئین های باند γ

  00:15:33 نقدیـــــ

10 11
 • فرآیند تشکیل لخته فیبرینی

  00:11:07 نقدیـــــ

12
 • مکانیسم های کنترل کننده انعقاد خون

  00:19:07 نقدیـــــ

نظراتـــ کاربـرانـــ

نظری وجود ندارد! شما اولین نفر باشید!

کاربر گرامی جهت درج کردن نظر می بایست ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و یا در سایت ثبت نام کنید .


برچسبــ ها: