آموزش هموگلوبین و پروتئین های پلاسمایی

آموزش هموگلوبین و پروتئین های پلاسمایی

پروتئین ها به عنوان یکی از مباحث کلیدی همواره از اهمیت ویژه در کنکورهای مختلف برخوردار بوده اند. گستردگی مطالب، توجه به آن در دو بعد ساختار و تخصصی را می طلبد. آموزش هموگلوبین و پروتئین های پلاسمایی با در برداشتن مطالب و نکات از کتب مرجع و معتبر بیوشیمی و با در نظر گرفتن سوالات کنکورهای سنوات گذشته پوشش دهنده کامل بعد تخصصی است. مطالعه دقیق انواع هموگلوبین ها و پروتئین های پلاسمایی از جنبه های مختلف نظیر ساختمان و عملکرد، بررسی های آزمایشگاهی و تحلیل تغییرات مربوط به آنها ضمن آماده سازی شرایط برای پاسخ به سوالات چالشی مرتبط با پروتئین ها، شناختی دقیق از جنبه های بالینی مرتبط با آنها را فراهم می سازد.

لطفا سوالات تخصصی مرتبط با این آموزش را در بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید به سوالات در قسمت نظرات پاسخ داده نخواهد شد.

فهرستــــ دانلودهـا

برای فعال شدن لینک های دانلود می بایست ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و یا در سایت ثبت نام کنید سپس اقدام به خرید دوره کنید.

لطفا در زمان انجام دانلود تا انتهای فرایند دانلود ، این صفحه را باز نگاه دارید.

1 2
 • بررسی ساختار هموگلوبین ها

  00:11:16 رایگانـــ

  مطالعه انواع زنجیره های گلوبینی و ژن های کد کننده آنها، نحوه تشکیل هموگلوبین های مختلف، میل ترکیبی هِم به گروه های مختلف و بررسی میوگلوبین از ابعاد مختلف در این بخش انجام خواهد شد.

3
 • فعالیت هموگلوبین و عوامل دخیل در آن

  00:12:40 نقدیـــــ

  در این بخش نحوه اثر گذاری یون های هیدروژن، 3،2- بیس فسفو گلیسرات، CO2 و O2 بر فعالیت هموگلوبین بررسی می گردد.

4
 • ناهنجاری های مرتبط با هموگلوبین

  00:16:41 نقدیـــــ

  در این بخش تالاسمی های مختلف (α، βδ، β، kenya، لپور و آنتی لپور)، هموگلوبینوپاتی ها و اختلالات سنتز هِم مطالعه خواهند شد.

5
 • بررسی وضعیت هموگلوبین ها در آزمایشگاه

  00:08:10 نقدیـــــ

  در این بخش روش های سیان مِت هموگلوبین، الکتروفورز در محیط های اسیدی و قلیایی، اسپکتروسکوپی جرمی و تعیین توالی DNA جهت اندازه گیری و شناسایی هموگلوبین های مختلف و برخی از تست های اختصاصی نظیر تست حلالیت HbS و تست تشخیص HbH مطالعه می گردد.

6
 • مقدمه ای بر پروتئین های پلاسمایی

  00:12:11 نقدیـــــ

  در این بخش محل و نحوه سنتز و عوامل موثر بر غلظت پروتئین های پلاسمایی بررسی می گردد. الگوی الکتروفورزی هر یک از پروتئین های پلاسمایی و ارتباط این الگو با بیماری های مختلف مطالعه خواهد شد.

7
 • پرآلبومین، آلبومین و RBP

  00:09:30 نقدیـــــ

  در این بخش ساختمان، اعمال و اهمیت اندازه گیری پِرآلبومین، پروتئین اتصالی رتینول و آلبومین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

8
 • پروتئین های باند α و β

  00:25:27 نقدیـــــ

  بررسی مهم ترین پروتئین های باند α1 (ترانس کورتین، α1- آنتی تریپسین، اوروسموکوئید، AFP)، GC گلبولین ها، باند α2 (هاپتوگلوبین، سرولوپلاسمین، α2- ماکروگلوبولین)، باند β1 (ترانسفرین، هموپکسین) و باند β2 در این بخش انجام می شود.

9
 • کمپلمان ها و پروتئین های باند γ

  00:15:33 نقدیـــــ

  مطالعه پروتئین های کمپلمانی و نقش آنها در به راه انداختن آبشارهای مختلف و بررسی CRP و ویژگی های کلی ایمونوگلوبولین ها در این بخش انجام می شود.

10 11
 • فرآیند تشکیل لخته فیبرینی

  00:11:07 نقدیـــــ

  در این بخش چگونگی تشکیل لخته فیبرینی و فرآیند تولید فیبرین نامحلول مورد مطالعه قرار می گیرد.

12
 • مکانیسم های کنترل کننده انعقاد خون

  00:19:07 نقدیـــــ

  مکانیسم های کنترل کننده انعقاد خون (کنترل فعالیت فاکتورهای انعقادی، حل لخته فیبرینی، تولید ترکیبات ضد انعقادی) به همراه ناهنجاری ها و مهم ترین آزمایش های مرتبط با هموئستاز در این بخش مطالعه می گردد.

نظراتـــ کاربـرانـــ

کاربر گرامی جهت درج کردن نظر می بایست ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و یا در سایت ثبت نام کنید .


برچسبــ ها: