آموزش بیوشیمی متابولیسم - کربوهیدرات ها

آموزش بیوشیمی متابولیسم - کربوهیدرات ها

آموزش حاضر از مجموعه آموزش های بیوشیمی متابولیسم است که به بررسی فرآیندهای هضم، جذب و وقایع دخیل در کاتابولیسم و آنابولیسم کربوهیدرات ها می پردازد. نظر به گستردگی مطالب مربوط به متابولیسم کربوهیدرات ها و توجه ویژه به آنها در آزمون های ارشد و دکتری، در دسترس بودن منبعی جامع و مطمئن بسیار راهگشاست. براین اساس گردآوری مطالب از تمامی کتب مرجع و با در نظر گرفتن سوالات کنکورهای سنوات گذشته و ارائه آنها به صورت منسجم به عنوان مهم ترین هدف از این آموزش می باشد. جهت یادگیری هر چه بهتر، مطالب به صورت گام به گام در طی 21 بخش تدریس خواهد شد. دو آزمون نیز جهت ارزیابی مطالب فرا گرفته شده در نظر گرفته شده است.

لطفا سوالات تخصصی مرتبط با این آموزش را در بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید به سوالات در قسمت نظرات پاسخ داده نخواهد شد.

فهرستــــ دانلودهـا

برای فعال شدن لینک های دانلود می بایست ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و یا در سایت ثبت نام کنید سپس اقدام به خرید دوره کنید.

لطفا در زمان انجام دانلود تا انتهای فرایند دانلود ، این صفحه را باز نگاه دارید.

1 2 3 4
 • جذب مونوساکاریدها توسط سلولهای محیطی

  00:17:30 رایگانـــ

  در این بخش نگاهی به انواع انتقال دهنده های گلوکزی (GLUT ها) خواهیم انداخت. در ادامه فرآیند سنتز و ترشح انسولین و نقش این هورمون در انتقال GLUT4 به غشاء سلول های چربی و عضلانی بررسی می گردد.

5 6
 • واکنش های مسیر گلیکولیز

  00:14:26 رایگانـــ

  در این بخش فازهای آماده سازی و بهره برداری گلیکولیز و سرنوشت پیرووات حاصل از این مسیر مورد بررسی قرار می گیرد.

7 8 9
 • سرنوشت های پیرووات در شرایط بی هوازی

  00:04:53 نقدیـــــ

  در این بخش تخمیرهای لاکتیکی و الکلی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

10
 • گلیکولیز در سلول های سرطانی

  00:12:23 نقدیـــــ

  در این بخش تغییرات منتج به افزایش گلیکولیز در سلول های سرطانی، روش های درمان سرطان مبتنی بر متابولیسم کربوهیدرات ها و اساس کار توموگرافی گسیل پوزیترون (PET) بررسی می گردد.

11
 • اکسیداسیون پیرووات به استیل کوآ

  00:07:51 نقدیـــــ

  در این بخش اساس فعالیت و نحوه تنظیم کمپلکس پیرووات دهیدروژناز جهت تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم A مورد بررسی قرار می گیرد.

12
 • بررسی چرخه کربس

  00:11:20 نقدیـــــ

  در این بخش ابتدا به بررسی کلی چرخه کربس خواهیم پرداخت. در ادامه جزئیات مربوط به هر کدام از آنزیم های چرخه مطالعه می گردد.

13
 • واکنش های آناپلروتیک، کاتاپلروتیک و تنظیمات چرخه کربس

  00:10:25 نقدیـــــ

  در این بخش واکنش های آناپلروتیک و کاتاپلروتیک، تنظیمات چرخه کربس و آنزیم های مهتابی (Moonlighting Enzyme) بررسی خواهند شد.

14
 • شاتل ها و زنجیره انتقال الکترون

  00:09:20 نقدیـــــ

  اساس کار شاتل های مالات- آسپارتات و گلیسرول 3- فسفات جهت انتقال عوامل احیایی از سیتوزول به میتوکندری و نحوه فعالیت زنجیره انتقال الکترون در این بخش مطالعه می شود.

15
 • متابولیسم گلیکوژن

  00:13:57 نقدیـــــ

  در این بخش فرآیندهای سنتز گلیکوژن (گلیکوژنز) و تجزیه گلیکوژن (گلیکوژنولیز) در عضله و کبد و بیماری لافورا بررسی می شود.

16
 • بیماری های ذخیره گلیکوژن

  00:13:35 نقدیـــــ

  در این بخش علل، علائم و نشانه های مربوط به انواع بیماری های ذخیره ای گلیکوژن بررسی می گردد.

17
 • تنظیمات متابولیسم گلیکوژن

  00:15:35 نقدیـــــ

  در این بخش نحوه تنظیم متابولیسم گلیکوژن بواسطه مکانیسم های فسفریلاسیون- دفسفریلاسیون و آلوستریک و نقش هورمون های مختلف در آن مورد بررسی قرار می گیرد.

18
 • بررسی گلوکونئوژنز

  00:14:50 نقدیـــــ

  در این بخش با فرآیند گلوکونئوژنز، اهمیت و سوبستراهای آن آشنا می شوید.

19
 • تنظیمات گلوکونئوژنز

  00:08:55 نقدیـــــ

  در این بخش به بررسی تنظیم کوتاه مدت (آلوستریکی، فسفریلاسیون- دِفسفریلاسیون) و تنظیم بلند مدت (تنظیمات دخیل در بیان ژن ها) گلوکونئوژنز خواهیم پرداخت.

20
 • مسیرهای پنتوز فسفات، اورونیک اسید و سنتز قندهای نوکلئوتیدی

  00:23:55 نقدیـــــ

  در این بخش به بررسی مسیرهای پنتوز فسفات، اسید اورونیک و نحوه ساخت قندهای نوکلئوتیدی مختلف خواهیم پرداخت.

21
 • مقدمه ای بر گلیکوکونژوگه ها

  00:04:40 نقدیـــــ

  در این بخش ابتدا یک نگاه کلی بر روی گلیکوکونژوگه های انسانی و باکتریایی خواهیم داشت. در ادامه به بررسی دقیق پپتیدوگلیکان ها می پردازیم.

22
 • متابولیسم گلیکوپروتئین ها

  00:14:30 نقدیـــــ

  این بخش به بررسی دقیق گلیکوپروتئین ها شامل انواع، نحوه شکل گیری و ناهنجاری های مرتبط با آن ها اختصاص دارد.

23
 • متابولیسم پروتئوگلیکان ها

  00:19:39 نقدیـــــ

  در این بخش به بررسی دقیق پروتئوگلیکان ها شامل انواع، نحوه شکل گیری و ناهنجاری های مرتبط با آن ها می پردازیم.

24
 • آزمون جامع

  00:00:00 نقدیـــــ

نظراتـــ کاربـرانـــ

کاربر گرامی جهت درج کردن نظر می بایست ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و یا در سایت ثبت نام کنید .


برچسبــ ها: