دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک یک دانشگاه علوم پزشکی در شهر اراک واقع در استان مرکزی است. این مرکز در سال 1365 تأسیس و یک سال بعد دانشکده علوم پزشکی با تجمیع دانشکده پزشکی و آموزشکده پرستاری و مامایی با پشتیبانی علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با پذیرش 60 دانشجو شروع به فعالیت نمود. این دانشگاه توانست در سال 1369 به دانشگاه علوم پزشکی ارتقا یابد و به عنوان متولی امر بهداشت و درمان در استان مرکزی شناخته شود. هم اکنون این مرکز شامل 7 دانشکده آموزشی به همراه 14 بیمارستان و مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی و 3 مرکز تحقیقاتی می باشد که در آن بیش از 3500 دانشجو در حال تحصیل و همچنین 235 استاد و عضو هیئت علمی در آن مشغول به فعالیت می باشند. تاکنون 867 مقاله علمی داخلی و 3 مقاله ISI از این مرکز در نشریات و همایشهای داخلی و خارجی منتشر شده است.

در صورتی که شما در این مرکز در حال تحصیل می باشید و یا تجربه حضور و فعالیت در آن را دارید لطفا نظرات و مشاهدات خود را در ارتباط با این مرکز آموزشی جهت آشنایی دیگر عزیزان در بخش نظرات کاربران به اشتراک گذارید.

به اشتراک گذاری

دانشکـده یا گروه هـای آموزشی مرکـز

تعداد : 7

دانشکده پزشکی
دانشکده دندانپزشکی
دانشکده بهداشت
دانشکده توانبخشی
دانشکده پرستاری
دانشکده پیراپزشکی
دانشکده پرستاری شازند

مراکـز نوآوری

تعداد مجموع : 0

مراکز رشد 0
مراکز نوآوری وفناوری 0
شرکت های کارآفرین 0
استارتاپ ها 0
پارک های علم و فناوری 0

نظراتـــ کاربـرانـــ