رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

در کل تعداد 64 دانشگاه علوم پزشکی در کشور ایجاد شده است که بر اساس آمار منتشر شده هم اکنون در تمام دانشگاه های علوم پزشکی تعداد 17930 عضو هیئت علمی مشغول به فعالیت و نیز بیش از 195000 دانشجو در حال تحصیل می باشند.

در مجموع این مراکز صاحب امتیاز 242 ژورنال تخصصی در داخل کشور می باشند. لازم به ذکر است دانشگاه های علوم پزشکی تا کنون تعداد 32081 مقاله به صورت کنفرانسی، 16260 مقاله ژورنالی و 249045 مقاله را در خارج از کشور به انتشار رسانده اند.

در جدول زیر می توانید رتبه هر یک از این مراکز را مشاهده کنید.

رتبه نام دانشگاه مقالات داخلی مقالات ISI ژورنالها شهر جزئیات
1 لوگو دانشگاه علوم پزشکی مشهد 14420 18750 27 مشهد جزئیات کامل
2 لوگو دانشگاه علوم پزشکی تهران 12460 68554 30 تهران جزئیات کامل
3 لوگو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 7375 850 22 تهران جزئیات کامل
4 لوگو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 6519 22943 5 اصفهان جزئیات کامل
5 لوگو دانشگاه علوم پزشکی ایران 5935 20980 9 تهران جزئیات کامل
6 لوگو دانشگاه علوم پزشکی همدان 5935 3120 13 همدان جزئیات کامل
7 لوگو دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2400 19200 6 تبریز جزئیات کامل
8 لوگو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 48790 8050 5 اهواز جزئیات کامل
9 لوگو دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2260 5420 15 یزد جزئیات کامل
10 لوگو دانشگاه علوم پزشکی شیراز 4525 3400 12 شیراز جزئیات کامل
11 لوگو دانشگاه علوم پزشکی مازندران 3935 6250 6 ساری جزئیات کامل
12 لوگو دانشگاه علوم پزشکی کرمان 3040 6970 10 کرمان جزئیات کامل
13 لوگو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 2996 6160 5 کرمانشاه جزئیات کامل
13 لوگو دانشگاه علوم پزشکی کاشان 2870 3070 3 کاشان جزئیات کامل
15 لوگو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 2245 3349 4 زاهدان جزئیات کامل
16 لوگو دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 1885 7566 7 تهران جزئیات کامل
17 لوگو دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1885 3600 5 رشت جزئیات کامل
18 لوگو دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1825 2360 5 سنندج جزئیات کامل
19 لوگو دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان 1650 100 1 سمنان جزئیات کامل
20 لوگو دانشگاه علوم پزشکی بابل 1655 4000 5 بابل جزئیات کامل
21 لوگو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 720 1595 3 بیرجند جزئیات کامل
22 لوگو دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1565 2739 1 قزوین جزئیات کامل
23 لوگو دانشگاه علوم پزشکی ارتش 1375 692 8 تهران جزئیات کامل
25 لوگو دانشگاه علوم پزشکی البرز 1281 2083 2 کرج جزئیات کامل
25 لوگو دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1320 2530 3 گرگان جزئیات کامل
26 لوگو دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 1245 0 1 شهرکرد جزئیات کامل
27 لوگو دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1245 920 2 گناباد جزئیات کامل
28 لوگو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 585 270 5 بندر عباس جزئیات کامل
29 لوگو دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1187 2130 0 خرم آباد جزئیات کامل
29 لوگو دانشگاه علوم پزشکی زنجان 865 2745 2 زنجان جزئیات کامل
30 لوگو دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 855 3270 2 ارومیه جزئیات کامل
31 لوگو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 855 1550 0 بوشهر جزئیات کامل
33 لوگو دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 560 700 1 بجنورد جزئیات کامل
33 لوگو دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 650 959 1 سبزوار جزئیات کامل
34 لوگو دانشگاه علوم پزشکی قم 800 1645 1 قم جزئیات کامل
35 لوگو دانشگاه علوم پزشکی اراک 867 5 3 اراک جزئیات کامل
38 لوگو دانشگاه علوم پزشکی ایلام 396 5 1 ایلام جزئیات کامل
39 لوگو دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 379 1436 2 اردبیل جزئیات کامل
39 لوگو دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 600 1420 1 رفسنجان جزئیات کامل
40 لوگو دانشگاه علوم پزشکی زابل 350 0 3 زابل جزئیات کامل
42 لوگو دانشگاه علوم پزشکی دزفول 318 406 0 دزفول جزئیات کامل
42 لوگو دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 410 1220 0 یاسوج جزئیات کامل
43 لوگو دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 295 380 1 تربت حیدریه جزئیات کامل
44 لوگو دانشگاه علوم پزشکی آبادان 255 295 0 آبادان جزئیات کامل
45 لوگو دانشکده علوم پزشکی نیشابور 240 10 1 نیشابور جزئیات کامل
46 لوگو دانشکده علوم پزشکی مراغه 227 750 0 مراغه جزئیات کامل
47 لوگو دانشکده علوم پزشکی شوشتر 528 0 0 شوشتر جزئیات کامل
47 لوگو دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 220 1105 2 شاهرود جزئیات کامل
47 لوگو دانشگاه علوم پزشکی فسا 280 810 1 فسا جزئیات کامل
48 لوگو دانشگاه علوم پزشکی جهرم 270 10 0 جهرم جزئیات کامل
50 لوگو دانشکده علوم پزشکی گراش 185 0 0 گراش جزئیات کامل
51 لوگو دانشگاه علوم پزشکی بم 145 260 0 بم جزئیات کامل
53 لوگو مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان 87 35 1 مشهد جزئیات کامل
54 لوگو دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر 80 0 0 ایرانشهر جزئیات کامل
55 لوگو دانشکده علوم پزشکی تربت جام 68 0 0 تربت جام جزئیات کامل
55 لوگو دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 73 0 0 جیرفت جزئیات کامل
56 لوگو دانشکده علوم پزشکی اسفراین 135 0 0 اسفراین جزئیات کامل
57 لوگو دانشکده علوم پزشکی ساوه 55 0 0 ساوه جزئیات کامل
58 لوگو دانشکده علوم پزشکی لارستان 30 0 0 لارستان جزئیات کامل
59 لوگو دانشکده علوم پزشکی اسدآباد 19 0 0 اسدآباد جزئیات کامل
60 لوگو دانشکده علوم پزشکی خمین 14 0 0 خمین جزئیات کامل
61 لوگو دانشگاه علوم پزشکی خوی 5 0 0 خوی جزئیات کامل
63 لوگو دانشکده علوم پزشکی بهبهان 2 0 0 بهبهان جزئیات کامل