دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل یک دانشگاه علوم پزشکی در شهر بابل واقع در استان مازندران است. این دانشگاه در سال 1362 به عنوان نخستین مرکز علوم پزشکی در شمال کشور و زیر نظر دانشگاه مازندران تأسیس و شروع به فعالیت نمود. تا اینکه در سال 1370 از دانشگاه مازندران استقلال یافت و با نام دانشگاه علوم پزشکی بابل مسئول ارائه خدمات بهداشتی درمانی در شهرستان های بابل، بابلسر و فریدونکار گردید. دانشگاه علوم پزشکی بابل با توجه به پیشرفت های اخیر خود توانسته خود را در رده مراکز برتر کشور قرار دهد. هم اکنون این مرکز شامل 9 دانشکده آموزشی فعال به همراه 7 بیمارستان و مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی و 13 مرکز تحقیقاتی می باشد که در آن بیش از 3500 دانشجو در حال تحصیل و همچنین 365 عضو هیئت علمی در آن مشغول به فعالیت می باشند. تاکنون 1655مقاله علمی داخلی و 4000 مقاله ISI از این مرکز در نشریات و همایشهای داخلی و خارجی منتشر شده است.

در صورتی که شما در این مرکز در حال تحصیل می باشید و یا تجربه حضور و فعالیت در آن را دارید لطفا نظرات و مشاهدات خود را در ارتباط با این مرکز آموزشی جهت آشنایی دیگر عزیزان در بخش نظرات کاربران به اشتراک گذارید.

به اشتراک گذاری

دانشکـده یا گروه هـای آموزشی مرکـز

تعداد : 9

دانشکده پزشکی
دانشکده بهداشت
دانشکده دندانپزشکی
دانشکده پیراپزشکی
دانشکده توانبخشی
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشکده طب ایرانی
دانشکده پرستاری رامسر
پردیس خودگردان

مراکـز نوآوری

تعداد مجموع : 0

مراکز رشد 0
مراکز نوآوری وفناوری 0
شرکت های کارآفرین 0
استارتاپ ها 0
پارک های علم و فناوری 0

نظراتـــ کاربـرانـــ