دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی یک دانشگاه علوم پزشکی در شهر تهران واقع در استان تهران است. این دانشگاه در سال 1338 با نام دانشکده پزشکی دانشگاه ملی ایران به عنوان اولین دانشکده پزشکی خصوصی با پذیرش دانشجو در رشته پزشکی شروع به فعالیت نمود. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همواره بعنوان یکی از معتبرترین و بزرگترین مراکز ارایه خدمات آموزشی، بهداشت و درمانی در کشور شناخته می شود. در حال حاضر این مرکز شامل 12 دانشکده آموزشی فعال به همراه 19 بیمارستان و مرکز پزشکی-درمانی، 3 پژوهشکده و 69 مرکز تحقیقاتی می باشد که در آن بیش از 13000 دانشجو در حال تحصیل و همچنین 1414 استاد و عضو هیئت علمی در آن مشغول به فعالیت می باشند. تاکنون 7375 مقاله علمی داخلی و 850 مقاله بین المللی از این مرکز در نشریات و همایشهای داخلی و خارجی منتشر شده است.

در صورتی که شما در این مرکز در حال تحصیل می باشید و یا تجربه حضور و فعالیت در آن را دارید لطفا نظرات و مشاهدات خود را در ارتباط با این مرکز آموزشی جهت آشنایی دیگر عزیزان در بخش نظرات کاربران به اشتراک گذارید.

به اشتراک گذاری

دانشکـده یا گروه هـای آموزشی مرکـز

تعداد : 12

دانشکده آموزش علوم پزشکی
دانشکده بهداشت
دانشکده دندانپزشکی
دانشکده داروسازی
دانشکده فناوری های نوین پزشکی
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشکده پزشکی
دانشکده پیراپزشکی
دانشکده سلامت،ایمنی و محیط زیست
دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
دانشکده علوم توانبخشی
دانشکده طب سنتی

مراکـز نوآوری

تعداد مجموع : 3

مراکز رشد 0
مراکز نوآوری وفناوری 3
شرکت های کارآفرین 0
استارتاپ ها 0
پارک های علم و فناوری 0

نظراتـــ کاربـرانـــ