دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد یک دانشگاه علوم پزشکی در شهر مشهد واقع در استان خراسان رضوى است. این دانشگاه در سال 1326 تاسیس شد. دانشگاه علوم پزشکی مشهد همواره به عنوان یکی از موفق ترین دانشگاههای علوم پزشکی کشور و پیشتاز و مبدع بسیاری از طرح های کشوری مطرح بوده است. دانشگاه علوم پزشکی مشهد با دارا بودن 7 معاونت، 18 شبکه بهداشت و درمان، 8 دانشکده، 28  بیمارستان و 16 مرکز تحقیقاتی توانسته به یکی از بزرگترین مراکز خدمات بهداشتی درمانی کشور تبدیل شود که به طور کلی از حیث گستره وسیع ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بیش از 5 میلیون نفر جمعیت بزرگترین دانشگاه کشور به شمار می رود. در حال حاضر در این دانشگاه بیش از 8300 دانشجو در حال تحصیل و همچنین 920 عضو هیئت علمی در آن مشغول به فعالیت می باشند. تاکنون 14420 مقاله علمی و 18750 مقاله ISI از این مرکز در نشریات و همایشهای داخلی و خارجی منتشر شده است.

در صورتی که شما در این مرکز در حال تحصیل می باشید و یا تجربه حضور و فعالیت در آن را دارید لطفا نظرات و مشاهدات خود را در ارتباط با این مرکز آموزشی جهت آشنایی دیگر عزیزان در بخش نظرات کاربران به اشتراک گذارید.

به اشتراک گذاری

دانشکـده یا گروه هـای آموزشی مرکـز

تعداد : 8

دانشکده بهداشت
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشکده پزشکی
دانشکده علوم پیراپزشکی
دانشکده داروسازی
دانشکده دندانپزشکی
دانشکده طب ایرانی و مکمل
دانشکده پرستاری قوچان

مراکـز نوآوری

تعداد مجموع : 6

مراکز رشد 2
مراکز نوآوری وفناوری 4
شرکت های کارآفرین 0
استارتاپ ها 0
پارک های علم و فناوری 0

نظراتـــ کاربـرانـــ