تقویم آزمون های MSRT و MHLE سال 1403

جمعه 28 اردیبهشت 1403

MSRT و MHLE به عنوان پرمخاطب ترین آزمون های زبان تافل دکتری هستند. در این مقاله نگاهی به تقویم این دو آزمون در سال 1403 خواهیم داشت.

تقویم آزمون های MSRT و MHLE سال 1403

MSRT و MHLE که از آنها به عنوان آزمون های زبان تافل دکتری یاد می شود به ترتیب توسط وزارت علوم و بهداشت برگذار می گردند. این دو آزمون اهمیت ویژه ای برای آن دسته از داوطلبینی دارد که قصد ادامه تحصیل در مقطع دکتری را دارند. چرا که لازمه شرکت در آزمون جامع منوط به ارائه نمره قبولی از این آزمون ها می باشد. در ادامه و در لینک زیر تقویم مربوط به آزمون های MHLE و MSRT سال 1403 ارئه گردیده تا آن دسته از دانشجویانی که قصد شرکت در این آزمون ها را دارند، برنامه ریزی لازم را داشته باشند.

تقویم آزمون های MSRT سال 1403

ردیف تاریخ برگزاری آزمون تاریخ ثبت نام تاریخ اعلام نتایج
1 1403/01/31 1402/12/26 لغایت 1403/01/21 1403/02/09
2 1403/02/28 1403/01/26 لغایت 1403/02/19 1403/03/06
3 1403/04/01 1403/02/23 لغایت 1403/03/23 1403/04/10
4 26/05/1403 27/03/1403 لغایت 17/05/1403 05/06/1403
5 23/06/1403 28/05/1403 لغایت 13/06/1403 01/07/1403
6 27/07/1403 28/05/1403 لغایت 18/07/1403 06/08/1403
7 25/08/1403 29/07/1403 لغایت 16/08/1403 04/09/1403
8 23/09/1403 29/07/1403 لغایت 14/09/1403 02/10/1403
9 28/10/1403 25/09/1403 لغایت 18/10/1403 07/11/1403
10 26/11/1403 25/09/1403 لغایت 17/11/1403 05/12/1403
11 17/12/1403 25/09/1403 لغایت 08/12/1403 26/12/1403

تقویم آزمون های MHLE سال 1403

 

دوره

آغاز ثبت نام

(ساعت 12:00)

پایان ثبت نام

(ساعت 12:00)

آغاز توزیع کارت

(ساعت 12:00)

برگزاری آزمون

(ساعت 08:30)

توزیع کارنامه

(ساعت 12:00)

74 1403/03/06 1403/03/30 1403/04/04 1403/04/07 1403/04/17
75 1403/05/31 1403/06/21 1403/06/27 1403/06/29 1403/07/08
76 1403/07/25 1403/08/16 1403/08/22 1403/08/24 1403/09/04
77 1403/09/07 1403/09/28 1403/10/04 1403/10/06 1403/10/16
78 1403/11/10 1403/12/01 1403/12/07 1403/12/09 1403/12/19

انتهای پیام/

به اشتراک گذاری

نظراتــ کاربرانــ