شانزدهمین همایش بین المللی ایمونولوژی و آلرژی

جمعه 20 آبان 1401

شانزدهمین همایش بین المللی ایمونولوژی و آلرژی از تاریخ 7 تا 9 اردیبهشت 1402 برگزار خواهد شد.

شانزدهمین همایش بین المللی ایمونولوژی و آلرژی

شانزدهمین همایش بین المللی ایمونولوژی و آلرژی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد. تاریخ برگزاری همایش روزهای 7 تا 9 اردیبهشت سال 1402 می باشد. محورها و موضوعات اصلی همایش به قرار زیر است:

موضوعات اصلی همایش

 • Immunology of Nutrition
 • Immunoregulation and Immunomodulation
 • Neuroimmunology
 • Stem Cell and Immune Cell Therapy
 • Immunology of Environmental Pollution
 • Immunology of Infectious Diseases
 • Immunology of Rheumatic Diseases
 • Immunogenetics
 • Immunoinformatics and Computational Immunology
 • Immunopharmacology and Herbal Medicine
 • Innovative Technologies in Immunology
 • Organ Immunology
 • Transplantation
 • Vaccine Development and Immune Response Evaluation
 • Allergy and Immunotherapy of Allergic Disease
 • Autoimmunity and Tolerance
 • Cancer Immunology
 • Cancer Immunotherapy
 • Clinical Laboratory Immunology
 • COVID-19 Immunology
 • Immunosenescence and Aging
 • Mucosal Immunology
 • Reproductive Immunology
 • Veterinary and Comparative Immunology
 • COVID-19 Vaccines
 • Ethics in Immunological Studies
 • Immunodeficiency
 • Immunohematology and Transfusion Medicine
 • Immunology of Exercise

افرادی که قصد ثبت نام و ارسال چکیده آثار خود را دارند می توانند با مراجعه به آدرس https://icia.ir اقدام به این امر نمایند.

انتهای پیام/

به اشتراک گذاری

نظراتــ کاربرانــ