آخرین اخبار کنگره بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی 1401

یکشنبه 11 اردیبهشت 1401

هفدهمین همایش ملی و هشتمین همایش بین المللی بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی از تاریخ 1 الی 4 شهریور 1401 در شهر تهران برگزار خواهد شد.

آخرین اخبار کنگره بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی 1401

هفدهمین همایش ملی و هشتمین همایش بین المللی بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی از تاریخ 1 الی 4 شهریور 1401 در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد. محورهای تخصصی همایش به قرار زیر می باشد:

بیوشیمی بالینی و تشخیص مولکولی

روش های نوین تشخیص در آزمایشگاه تشخیص طبی

مدیریت در بخش بیوشیمی آزمایشگاه تشخیص طبی

بیوشیمی سرطان

بیوشیمی تغذیه

بیوشیمی داروها

نانوبیوشیمی

زیست شناسی مولکولی

بیوشیمی ساختارها

افرادی که قصد ثبت نام و یا ارسال مقالات خود را دارند می توانند با مراجعه به آدرس icbmb.ir اقدام به این امر نمایند. آخرین مهلت ارسال مقالات تا 15 خرداد 1401 تعیین شده است.

انتهای پیام/

به اشتراک گذاری

نظراتــ کاربرانــ