تحلیل بیوشیمی در آزمون های ارشد بهداشت (بخش دوم)

چهارشنبه 27 بهمن 1400

مجموعه علوم آزمایشگاهی 2 بعنوان یکی از پرمخاطب ترین مجموعه های آزمون ارشد بهداشت است. در این مقاله وضعیت سوالات بیوشیمی این مجموعه در طی 5 سال اخیر را بررسی خواهیم کرد.

تحلیل بیوشیمی در آزمون های ارشد بهداشت (بخش دوم)

مجموعه علوم آزمایشگاهی 2 شامل رشته های پرطرفدار ایمنی شناسی و خون شناسی و بانک خون می باشد. حداقل درصد مورد نیاز بیوشیمی برای قبولی خون شناسی و بانک خون 70% و درصد ایده آل آن هم، 85% می باشد. اما درصد حداقلی و ایده آل بیوشیمی برای داوطلبین ایمنی شناسی به ترتیب 60% و 80% می باشد.

بررسی وضعیت سوالات بیوشیمی در مجموعه علوم آزمایشگاهی 2 طی پنج سال اخیر به قرار زیر می باشد.

سال بیوشیمی ساختار بیوشیمی متابولیسم بیوشیمی تخصصی بیوشیمی سلول بیوشیمی مولکولی روش های بیوشیمیایی
01-00 4 12 2 2 - -
00-99 3 9 4 4 - -
99-98 2 15 2 1 - -
98-97 4 11 2 1 2 -
97-96 2 10 2 1 5 -

تعداد 20 سوال از سوالات مجموعه علوم آزمایشگاهی 2 به بیوشیمی اختصاص دارد. نگاه کلی به سوالات بیوشیمی حاوی چند نکته مهم است:

1) بیش تر وزن سوالات مربوط به بیوشیمی متابولیسم، ساختار و تخصصی می باشد.

2) با وجود اینکه سلولی- مولکولی یکی از موارد امتحانی این مجموعه است، اما شاهد طرح سوالاتی از آن در بیوشیمی نیز می باشیم.

3) در طی 5 سال اخیر حتی 1 سوال هم از مبحث روش های بیوشیمیایی طرح نشده است.

بررسی مبحث به مبحث بیوشیمی در مجموعه علوم آزمایشگاهی 2

همانطور که پیش از این اشاره شد هیچ سوالی از مبحث روش ها طی 5 سال اخیر در این مجموعه نداشته ایم. لذا حذف این مبحث از مطالعه خود در دوران پیش از کنکور یک امر منطقی است.

سلولی- مولکولی همواره تعدادی از سوالات بیوشیمی را نیز به خود اختصاص داده اند. این امر به اهمیت بالای سلولی- مولکولی در کنکور اشاره دارد. مطالعه مناسب سلولی- مولکولی، یک تیر دو نشان است. شما با مطالعه مناسب آن، ضمن کسب نمره بالا برای خود سلولی- مولکولی، می توانید این دست سوالات که در بیوشیمی می آید را هم به راحتی پاسخ داده و درصد خود را ارتقاء دهید.

اما بیوشیمی متابولیسم، ساختار و تخصصی شاکله اصلی سوالات بیوشیمی را تشکیل می دهند. اگر به وزن سوالات دقت کنید به اهمیت فوق العاده بالای متابولیسم پی خواهید برد. در طی 5 سال اخیر 45 تا 75 درصد سوالات بیوشیمی از متابولیسم است. درواقع ضعف در متابولیسم برابر با یک نتیجه ضعیف برای شما خواهد بود. جدول زیر به بررسی پراکنش سوالات بیوشیمی متابولیسم می پردازد.

سال بیوانرژیتیک و اکسیداتیو فسفریلاسیون متابولیسم کربوهیدرات ها متابولیسم لیپیدها متابولیسم لیپوپروتئین ها متابولیسم اسیدهای آمینه متابولیسم هِم متابولیسم نوکلئوتیدها
01-00 1 3 3 1 4 - -
00-99 1 3 2 - 3 - -
99-98 - 4 6 1 3 1 -
98-97 - 6 1 1 1 - 2
97-96 1 3 3 - 2 1 -

تعداد سوالات بالای بیوشیمی متابولیسم مطالعه دقیق و جامع مباحث آن را می طلبد. بعبارتی، شما مطالعه هیچ کدام از مباحث را نباید از دست دهید. البته وزن سوالات به سمت متابولیسم کربوهیدرات، متابولیسم لیپید و متابولیسم اسیدهای آمینه می باشد. پس بهتر است مطالعه متابولیسم را با این مباحث شروع کنید.

اما وضعیت بیوشیمی ساختار به چه صورتی است؟ در ادامه بررسی دقیق آن را مرور خواهیم کرد.

بیوشیمی ساختار بین 10 تا 20 درصد سوالات بیوشیمی را تشکیل می دهد. پراکنش سوالات آن به قرار زیر است.

سال ساختار کربوهیدرات ها ساختار لیپیدها ساختار نوکلئوتیدها ساختار اسیدهای آمینه ساختار پروتئین ها ساختار و کینتیک آنزیم ها
01-00 1 1 - - 1 1
00-99 - - - - - 3
99-98 - 1 - - 1 -
98-97 - - - 1 - 3
97-96 - - - - 1 1

بررسی مباحث بیوشیمی ساختار به اهمیت آنزیم ها اشاره دارد. اگرچه طراحان به سایر مباحث نیز توجه داشته اند. برخلاف متابولیسم، شما نیاز به مطالعه دقیق و با ریز جزئیات در ساختار ندارید. استفاده از یک منبع مختصر و مفید که شما را در کوتاهترین زمان ممکن به بالاترین سطح آمادگی در بیوشیمی ساختار برساند، بهترین راهکار رویارویی با این مبحث است.

اگر به نکات ارائه شده تا بدین جای مقاله توجه داشته باشید، شما به حداقل درصد مورد نیاز بیوشیمی خواهید رسید. اما آنچه که شما را به درصد ایده آل خواهد رساند توجه به بیوشیمی تخصصی است. وضعیت سوالات بیوشیمی تخصصی طی 5 سال اخیر در جدول زیر خلاصه شده است.

سال هورمون ها ویتامین ها و عناصر معدنی آنزیم های بالینی پروتئین های پلاسمایی
01-00 1 1 - -
00-99 2 1 1 -
99-98 1 - - 1
98-97 - 1 - 1
97-96 1 1 - -

در 5 سال اخیر غالبا 2 سوال از بیوشیمی تخصصی را در امتحان داشته ایم. اگر چه در آزمون 00-99، چهار سوال از این مبحث طرح شد. نکته قابل توجه، نگاه ویژه طراحان به ویتامین ها و عناصر معدنی و خصوصا هورمون ها بوده است. لذا، در برنامه مطالعاتی خود مرور این دو مبحث را حتما بگنجانید تا با پاسخ به سوالات آنها، یک درصد بسیار عالی در کنکور پیش رو رقم بزنید.

انتهای پیام/

به اشتراک گذاری

نظراتــ کاربرانــ