آموزش بیوشیمی متابولیسم - لیپیدها

آموزش بیوشیمی متابولیسم - لیپیدها

متابولیسم مبحثی است که دارای بیشترین سؤال در آزمون های ارشد و دکتری است. متابولیسم لیپیدها در کنار متابولیسم کربوهیدرات ها و اسید های آمینه، عمده سوالات مطرح شده از این مبحث را تشکیل می دهند. در این آموزش مجموعه ای از مطالب متابولیسم لیپیدها که از کتب مرجع بیوشیمی گردآوری شده اند ارائه خواهد شد تا مخاطبین آن ضمن آشنایی دقیق با آن، قابلیت پاسخگویی به تمامی سؤالات این بخش در آزمون های مختلف را پیدا کنند.

لطفا سوالات تخصصی مرتبط با این آموزش را در بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید به سوالات در قسمت نظرات پاسخ داده نخواهد شد.

فهرستــــ دانلودهـا

برای فعال شدن لینک های دانلود می بایست ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و یا در سایت ثبت نام کنید سپس اقدام به خرید دوره کنید.

لطفا در زمان انجام دانلود تا انتهای فرایند دانلود ، این صفحه را باز نگاه دارید.

1 2 3 4 5 6
 • سنتز اسیدهای چرب غیر اشباع

  00:09:40 نقدیـــــ

  در این بخش نحوه سنتز اسیدهای چرب غیر اشباع و عوامل موثر بر این فرآیند مطالعه می شود.

7
 • سنتز اسیدهای چرب هیدروکسیله، فرد کربن و شاخه دار

  00:07:45 نقدیـــــ

  در این بخش چگونگی تولید اسیدهای چرب هیدروکسیله، فرد کربنه، شاخه دار و الکل های چرب بررسی خواهد شد.

8
 • لیپوژنز

  00:08:26 نقدیـــــ

  در این بخش فرآیند تولید تری آسیل گلیسرول (لیپوژنز) با استفاده از گلیسرول، DHAP و یا از طریق واکنش های گلیسرونئوژنز مطالعه خواهد شد.

9
 • لیپولیز

  00:05:51 نقدیـــــ

  در این بخش نحوه لیپولیز و عوامل تنظیم کننده متابولیسم تری آسیل گلیسرول ها بررسی می شود.

10
 • β- اکسیداسیون اسیدهای چرب زوج و فرد کربنه

  00:12:18 نقدیـــــ

  در این بخش به بررسی شاتل کارنی تین و β- اکسیداسیون اسیدهای چرب زوج و فرد کربنه خواهیم پرداخت.

11
 • اکسیداسیون اسیدهای چرب غیر اشباع

  00:07:36 نقدیـــــ

  در این بخش نحوه اکسیداسیون اسیدهای چرب غیر اشباع مطالعه می گردد.

12
 • محاسبه انرژی حاصل از اکسیداسیون اسیدهای چرب

  00:11:10 نقدیـــــ

  در این بخش نحوه محاسبه انرژی حاصل از اکسیداسیون اسیدهای چرب (زوج کربنه اشباع و غیر اشباع و فرد کربنه) و چگونگی تنظیم β- اکسیداسیون اسیدهای چرب بررسی می گردد.

13
 • مسیرهای α، ω و β- اکسیداسیون پراُکسی زومی

  00:09:31 نقدیـــــ

  در این بخش به بررسی β- اکسیداسیون پراُکسی زومی، ω- اکسیداسیون و α- اکسیداسیون خواهیم پرداخت.

14
 • تولید و مصرف اجسام کتونی

  00:12:40 نقدیـــــ

  در این بخش مسیرهای سنتز و مصرف اجسام کتونی، نحوه تنظیم کتوژنز و نقش این اجسام در بروز اسیدوز مطالعه خواهد شد.

15
 • تولید و تجزیه فسفوگلیسرولیپیدها

  00:11:45 نقدیـــــ

  در این بخش مسیرهای سنتز از نو و بازیافت فسفولیپیدهای مختلف و نحوه تولید و تجزیه فسفولیپیدهای اِتری بررسی می گردد.

16
 • مقدمه ای بر ایکوزانوئیدها

  00:06:45 نقدیـــــ

  در این بخش با انواع ایکوزانوئیدها و نحوه تولید آنها آشنا می گردید.

17
 • سنتز و غیر فعالسازی پروستانوئیدها

  00:06:10 نقدیـــــ

  در این بخش مسیرهای سنتز و غیر فعالسازی پروستانوئیدها مطالعه می شود.

18
 • نقش های پروستانوئیدها

  00:09:38 نقدیـــــ

  در این بخش فعالیت پروستانوئیدها در بافت های مختلف و تاثیری که داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی (NSAIDs) و استروئیدی بر آنها دارند بررسی می گردد.

19
 • لکوتری ان ها و لیپوکسین ها

  00:09:35 نقدیـــــ

  در این بخش فرآیندهای تولید و تجزیه لکوتری اِن و لیپوکسین ها و نقش های بیولوژیکی آنها مطالعه می شود.

20
 • متابولیسم اسفنگولیپیدها

  00:10:18 نقدیـــــ

  در این بخش با مسیر تولید سرآمید، اسفنگومیلین و گلیکولیپیدهای مختلف آشنا خواهید شد.

21
 • اسفنگولیپیدوزها

  00:08:12 نقدیـــــ

  در این بخش با بیماری های مختلف مرتبط با تجزیه اسفنگولیپیدها، علائمی که دارند و روش های تشخیصی آنها آشنا می شوید.

22
 • جذب کلسترول رژیم غذایی

  00:09:38 نقدیـــــ

  در این بخش به بررسی مکانیسم های جذب کلسترول رژیم غذایی توسط روده و بیماری های مرتبط با آن نظیر فیتوسترولمیا می پردازیم.

23
 • بیوسنتز درون سلولی کلسترول

  00:12:24 نقدیـــــ

  در این بخش مسیر سنتز کلسترول و روش های تنظیمی آن مطالعه می گردد.

24
 • سنتز اسیدهای صفراوی

  00:12:31 نقدیـــــ

  در این بخش سمیت سلولی ناشی از کلسترول های مازاد درون سلولی و مکانیسم های کنترل کننده میزان آنها نظیر تبدیل شدن به اسیدهای صفراوی بررسی می گردد.

25
 • چرخه انتروهپاتیک و تنظيم سنتز اسیدهای صفراوی

  00:11:46 نقدیـــــ

  در این بخش چرخه کبدی- روده ای اسیدهای صفراوی، چگونگی تشکیل سنگ صفرا و نحوه تنظیم سنتز اسیدهای صفراوی مطالعه می گردد.

نظراتـــ کاربـرانـــ

کاربر گرامی جهت درج کردن نظر می بایست ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و یا در سایت ثبت نام کنید .


برچسبــ ها: