آموزش بیوشیمی متابولیسم - اسیدهای آمینه

آموزش بیوشیمی متابولیسم - اسیدهای آمینه

متابولیسم اسیدهای آمینه یکی از مهم ترین بخش های بیوشیمی و با تعداد سوال بالا در آزمون های ورودی تحصیلات تکمیلی است. گستره بالای مطالب و نکات زیاد از چالش های مربوط به آن می باشد. این آموزش با گردآوری مطالب مربوط به متابولیسم اسیدهای آمینه از کتب بیوشیمی مختلف و بررسی دقیق آنها، بعنوان یک منبع جامع می باشد تا مخاطبین آن در کمترین زمان ممکن به حداکثر شناخت نسبت به این مبحث دست یابند.

لطفا سوالات تخصصی مرتبط با این آموزش را در بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید به سوالات در قسمت نظرات پاسخ داده نخواهد شد.

فهرستــــ دانلودهـا

برای فعال شدن لینک های دانلود می بایست ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و یا در سایت ثبت نام کنید سپس اقدام به خرید دوره کنید.

لطفا در زمان انجام دانلود تا انتهای فرایند دانلود ، این صفحه را باز نگاه دارید.

1 2 3
 • پروتئولیز پروتئین های غذایی

  00:12:20 رایگانـــ

  در این بخش فرآیندهای هضم و جذب اسیدهای آمینه رژیم غذایی و مهم ترین ناهنجاری های مربوط به آنها بررسی می گردد.

4
 • تخریب پروتئین های داخلی

  00:10:28 نقدیـــــ

  در این بخش نحوه تخریب پروتئین های داخلی (وابسته و غیر وابسته به ATP) مطالعه خواهد شد.

5
 • تولید گلوتامات، گلوتامین، آلانین، آسپارتات و آسپاراژین

  00:08:27 نقدیـــــ

  فرآیند تولید شماری از اسیدهای آمینه غیر ضروری (E، Q، A، D و N) به همراه مهم ترین نکات مربوط به آنها از موضوعات مربوط به این بخش هستند.

6
 • تولید پرولین، آرژینین، سرین، گلیسین و سیستئین

  00:12:51 نقدیـــــ

  مطالعه مسیرهای تولید شماری از اسیدهای آمینه غیر ضروری (P، R، S، G و C) به همراه بررسی مهم ترین نکات مربوط به آنها از موضوعات مربوط به این بخش هستند.

7
 • تولید تریپتوفان

  00:05:50 نقدیـــــ

  در این بخش مسیر سنتز تریپتوفان در باکتری ها بررسی می گردد.

8
 • کاتابولیسم عامل آمین

  00:13:25 نقدیـــــ

  در این بخش فرآیندهای جمع آوری و انتقال عامل آمین به کبد و مصرف گلوتامین در بافت های غیر کبدی مطالعه می گردد.

9
 • چرخه سنتز اوره

  00:09:20 نقدیـــــ

  در این بخش چرخه اوره و نکات مربوط به آن بررسی خواهد شد.

10
 • سنجش اوره

  00:06:45 نقدیـــــ

  در این بخش روش های شیمیایی (واکنش Fearon) و آنزیمی (اوره آز) سنجش اوره مطالعه می گردد.

11
 • اختلالات ارثی سنتز اوره

  00:11:00 نقدیـــــ

  بررسی اختلالات ارثی سنتز اوره، آثار بالینی و نحوه درمان آنها موضوع مطالعه این بخش است.

12
 • کاتابولیسم اسکلت کربنی اسیدهای آمینه

  00:06:00 نقدیـــــ

  در این بخش کاتابولیسم اسکلت کربنی اسیدهای آمینه و طبقه بندی آنها به انواع گلوکوژنیک، کتوژنیک و گلوکوکتوژنیک بررسی می گردد.

13
 • کاتابولیسم گلیسین و سرین

  00:10:48 نقدیـــــ

  فرآیند کاتابولیسم گلیسین و سرین و اختلالات ناشی از نقص در این مسیرها موضوع مطالعه این بخش است.

14
 • کاتابولیسم اسیدهای آمینه گوگرد دار و ترئونین

  00:05:40 نقدیـــــ

  در این بخش مسیرهای کاتابولیسمی اسیدهای آمینه گوگرد دار (M و C) و ترئونین بررسی می گردد.

15
 • کاتابولیسم اسیدهای آمینه شاخه دار

  00:13:35 نقدیـــــ

  در این بخش فرآیند کاتابولیسمی اسیدهای آمینه V، L، I و اختلالات مربوط به این مسیرها بررسی می گردد.

16
 • کاتابولیسم هیستیدین، آرژینین و پرولین

  00:10:00 نقدیـــــ

  در این بخش مسیر کاتابولیسمی اسیدهای آمینه R، H و P به همراه اختلالات ناشی از نقص در این مسیرها مطالعه خواهد شد.

17
 • کاتابولیسم لیزین

  00:08:00 نقدیـــــ

  در این بخش با مسیر کاتابولیسمی لیزین ، اختلالات این مسیر و آثار بالینی آنها آشنا می شوید.

18
 • کاتابولیسم فنیل آلانین و تیروزین

  00:13:00 نقدیـــــ

  در این بخش به بررسی مسیرهای کاتابولیسمی فنیل آلانین و تیروزین و انواع فنیل کتونوری و تیروزینمی خواهیم پرداخت.

19
 • کاتابولیسم تریپتوفان

  00:07:10 نقدیـــــ

  در این بخش مسیر کاتابولیسمی تریپتوفان، نحوه تنظیم و نقص های آن مطالعه خواهد شد.

20
 • متابولیسم اختصاصی متیونین

  00:11:10 نقدیـــــ

  در این بخش ابتدا با متابولیسم اختصاصی اسیدهای آمینه آشنا خواهید شد. در ادامه به بررسی ترکیبات اختصاصی حاصل از متیونین و آثار بالینی هموسیستئینمیا می پردازیم.

21
 • متابولیسم اختصاصی سیستئین

  00:09:12 نقدیـــــ

  این بخش به بررسی ترکیبات اختصاصی حاصل از سیستئین و اختلالات مسیر اسیدهای آمینه گوگرد دار اختصاص دارد.

22
 • متابولیسم مونوآمین ها و پلی آمین ها

  00:05:45 نقدیـــــ

  در این بخش نحوه تشکیل منوآمین ها و پلی آمین ها و اهمیت بالینی آنها بررسی می گردد.

23
 • تولید کراتین و کراتی نین

  00:06:50 نقدیـــــ

  در این بخش مسیر متابولیسم کراتین، فرآیند تولید و نحوه سنجش کراتی نین مطالعه می گردد.

24
 • تولید کارنی تین و دی پپتیدهای ایمیدازولی

  00:07:45 نقدیـــــ

  در این بخش نحوه تشکیل کارنی تین و دی پپتیدهای ایمیدازولی، اهمیت بالینی آنها و مهم ترین نکات مربوط به β- آلانین بررسی می گردد.

25
 • متابولیسم کولین و اکسید نیتریک

  00:09:10 نقدیـــــ

  در این بخش مسیر متابولیسم کولین و انواع اُکسید نیتریک سنتازها بررسی می گردند.

26
 • ارتباط بیماری های کبدی و کلیوی با متابولیسم اسیدهای آمینه

  00:04:00 نقدیـــــ

  در این بخش به بررسی تغییراتی که به دنبال بیماری های کبدی و کلیوی در متابولیسم اسیدهای آمینه ایجاد می گردد، خواهیم پرداخت.

27
 • متابولیسم اسیدهای آمینه و تعادل اسید - باز

  00:09:30 نقدیـــــ

  در این بخش به اهمیت متابولیسم اسیدهای آمینه در مقابله با شرایط اسیدوز و آلکالوز می پردازیم.

نظراتـــ کاربـرانـــ

کاربر گرامی جهت درج کردن نظر می بایست ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و یا در سایت ثبت نام کنید .


برچسبــ ها: