آموزش آنزیم شناسی بالینی

آموزش آنزیم شناسی بالینی

آنزیم شناسی بالینی از مباحث تخصصی بیوشیمی است که در آن به بررسی تغییرات میزان آنزیم ها در خون پرداخته می شود. این تغییرات در تعیین عملکرد بافت های مختلف نقش بسیار مهمی دارند و از آن ها برای تشخیص های بالینی استفاده می شود. همین امر باعث توجه ویژه به این مبحث در آزمون های دکتری و ارشد بهداشت و علوم شده است. در این آموزش به بررسی جامع علل تغییر وضعیت آنزیم ها در خون، نحوه سنجش و اهمیت بالینی آن ها خواهیم پرداخت تا مخاطبین آن پس از گذراندن این دوره به شناختی کامل نسبت به این مبحث دست یابند.

لطفا سوالات تخصصی مرتبط با این آموزش را در بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید به سوالات در قسمت نظرات پاسخ داده نخواهد شد.

فهرستــــ دانلودهـا

برای فعال شدن لینک های دانلود می بایست ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و یا در سایت ثبت نام کنید سپس اقدام به خرید دوره کنید.

لطفا در زمان انجام دانلود تا انتهای فرایند دانلود ، این صفحه را باز نگاه دارید.

1 2
 • ترانس آمینازها

  00:13:30 رایگانـــ

  در این بخش به بررسی ترانس آمینازهای AST و ALT، اهمیت بالینی و نحوه سنجش آنها در آزمایشگاه خواهیم پرداخت.

3
 • فسفاتاز قلیایی

  00:13:34 رایگانـــ

  در این بخش نحوه عملکرد و ایزوآنزیم های مختلف فسفاتاز قلیایی، اهمیت بالینی و چگونگی سنجش و تفکیک این ایزوآنزیم ها در آزمایشگاه مطالعه می گردد.

4
 • فسفاتاز اسیدی

  00:10:00 نقدیـــــ

  در این بخش به بررسی عملکرد فسفاتاز اسیدی، اهمیت بالینی و نحوه سنجش آن در آزمایشگاه خواهیم پرداخت.

5
 • کولین استرازها

  00:07:40 نقدیـــــ

  در این بخش انواع کولین استرازها و اهمیت ارزیابی بالینی آنها بررسی می گردد.

6
 • لاکتات دهیدروژناز

  00:11:50 نقدیـــــ

  در این بخش نحوه عملکرد و ایزوآنزیم های مختلف لاکتات دهیدروژناز، اهمیت بالینی و چگونگی سنجش و تفکیک این ایزوآنزیم ها در آزمایشگاه مطالعه می گردد.

7
 • کراتین (فسفو) کیناز

  00:13:03 نقدیـــــ

  در این بخش ساختار و عملکرد کراتین کیناز، ایزوزیم و ایزوفرم هایش، اهمیت بالینی و نحوه سنجش آن در آزمایشگاه بررسی می گردد.

8
 • لیپاز و آمیلاز

  00:05:50 نقدیـــــ

  این بخش به بررسی اهمیت بالینی لیپاز و آمیلاز و روش های سنجش آمیلاز در آزمایشگاه می پردازد.

9
 • گلیکوژن فسفریلاز و آلدولاز

  00:07:19 نقدیـــــ

  در این بخش به بررسی ایزوزیم های گلیکوژن فسفریلاز و آلدولاز و اهمیت بالینی آنها خواهیم پرداخت.

10
 • گاما- گوتامیل ترانسفراز، گلوتاتیون S- ترانسفراز و گلوتامات دهیدروژناز

  00:06:00 نقدیـــــ

  در این بخش به بررسی مهم ترین نکات و کاربرد بالینی گاما- گوتامیل ترانسفراز، گلوتاتیون S- ترانسفراز و گلوتامات دهیدروژناز خواهیم پرداخت.

11
 • دِاُکسی نوکلئوتیدیل ترانسفراز انتهایی و آنزیم مبدل آنژیوتانسین

  00:04:24 نقدیـــــ

  در این بخش به بررسی مهم ترین نکات و کاربرد بالینی دِاُکسی نوکلئوتیدیل ترانسفراز انتهایی و آنزیم مبدل آنژیوتانسین می پردازیم.

نظراتـــ کاربـرانـــ

کاربر گرامی جهت درج کردن نظر می بایست ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و یا در سایت ثبت نام کنید .


برچسبــ ها: