آموزش بیوشیمی ساختار- اسیدهای آمینه

آموزش بیوشیمی ساختار- اسیدهای آمینه

آموزش حاضر از مجموعه آموزش های بیوشیمی ساختار می باشد که طی آن به بررسی تخصصی اسیدهای آمینه خواهیم پرداخت. مهم ترین مباحث این آموزش شامل مطالعه دقیق هر یک از 20 اسید آمینه معمول، بررسی شاخص آبگریزی، نحوه تعیین pH ایزوالکتریک و مهم ترین آزمایش های شناسایی کننده اسیدهای آمینه می باشد. بررسی جامع اسیدهای آمینه زمینه پاسخگویی به سوالات آزمون های مختلف را فراهم می سازد، ضمن اینکه امکان شناخت هر چه بهتر پروتئین ها نیز مهیا می گردد.

لطفا سوالات تخصصی مرتبط با این آموزش را در بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید به سوالات در قسمت نظرات پاسخ داده نخواهد شد.

فهرستــــ دانلودهـا

برای فعال شدن لینک های دانلود می بایست ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و یا در سایت ثبت نام کنید سپس اقدام به خرید دوره کنید.

لطفا در زمان انجام دانلود تا انتهای فرایند دانلود ، این صفحه را باز نگاه دارید.

1 2 3 4 5
 • اسیدهای آمینه باردار و آروماتیک

  00:08:40 نقدیـــــ

  بررسی ساختاری و مهم ترین نکات مربوط به اسیدهای آمینه باردار (بار مثبت و منفی) و آروماتیک در این بخش انجام می گیرد.

6
 • مهم ترین اسیدهای آمینه غیر استاندارد

  00:10:30 نقدیـــــ

  بررسی مهم ترین اسیدهای آمینه غیر معمول نظیر اسیدهای آمینه تغییر یافته بواسطه ریبوزوم ها و اسیدهای آمینه حاصل از تغییرات پس از ترجمه در این بخش انجام می گیرد.

7
 • شاخص آبگریزی اسیدهای آمینه

  00:09:40 نقدیـــــ

  معرفی شاخص آبگریزی و طبقه بندی اسیدهای آمینه بر مبنای خصلت آبدوست و آبگریزی در این بخش انجام می گیرد.

8
 • یونیزاسیون اسیدهای آمینه

  00:05:00 نقدیـــــ

  در این بخش یونیزاسیون اسیدهای آمینه مونوکربوکسیلیک مونوآمینه مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

9
 • pH ایزوالکتریک اسیدهای آمینه

  00:07:25 نقدیـــــ

  در این بخش آشنایی با مفهوم pH ایزوالکتریک و نحوه تعیین آن در اسیدهای آمینه به همراه حل مسائل متنوع را خواهیم داشت.

10
 • آزمایش های شناسایی کننده اسیدهای آمینه بر مبنای مواد شیمیایی

  00:10:46 نقدیـــــ

  در این بخش آزمایش های شیمیایی که به تشخیص عمومی و اختصاصی اسیدهای آمینه کمک می کنند بررسی خواهند شد.

11
 • آزمون های شناسایی کننده اسیدهای آمینه بر مبنای ترکیبات غیر شیمیایی

  00:05:36 نقدیـــــ

  در این بخش به بررسی آزمایش های غیر شیمیایی که به تشخیص نیمه کمی و کمی اسیدهای آمینه کمک می کنند، خواهیم پرداخت.

نظراتـــ کاربـرانـــ

نظری وجود ندارد! شما اولین نفر باشید!

کاربر گرامی جهت درج کردن نظر می بایست ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و یا در سایت ثبت نام کنید .


برچسبــ ها: