آموزش بیوشیمی ساختار- اسیدهای آمینه

آموزش بیوشیمی ساختار- اسیدهای آمینه

آموزش حاضر از مجموعه آموزش های بیوشیمی ساختار می باشد که طی آن به بررسی تخصصی اسیدهای آمینه خواهیم پرداخت. مهم ترین مباحث این آموزش شامل مطالعه دقیق هر یک از 20 اسید آمینه معمول، بررسی شاخص آبگریزی، نحوه تعیین pH ایزوالکتریک و مهم ترین آزمایش های شناسایی کننده اسیدهای آمینه می باشد. بررسی جامع اسیدهای آمینه زمینه پاسخگویی به سوالات آزمون های مختلف را فراهم می سازد، ضمن اینکه امکان شناخت هر چه بهتر پروتئین ها نیز مهیا می گردد.

لطفا سوالات تخصصی مرتبط با این آموزش را در بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید به سوالات در قسمت نظرات پاسخ داده نخواهد شد.

فهرستــــ دانلودهـا

لطفا در زمان انجام دانلود تا انتهای فرایند دانلود ، این صفحه را باز نگاه دارید.

1 2 3 4 5 6
 • مهم ترین اسیدهای آمینه غیر استاندارد

  00:10:30 رایگانـــ

  بررسی مهم ترین اسیدهای آمینه غیر معمول نظیر اسیدهای آمینه تغییر یافته بواسطه ریبوزوم ها و اسیدهای آمینه حاصل از تغییرات پس از ترجمه در این بخش انجام می گیرد.

7
 • شاخص آبگریزی اسیدهای آمینه

  00:09:40 رایگانـــ

  معرفی شاخص آبگریزی و طبقه بندی اسیدهای آمینه بر مبنای خصلت آبدوست و آبگریزی در این بخش انجام می گیرد.

8 9
 • pH ایزوالکتریک اسیدهای آمینه

  00:07:25 رایگانـــ

  در این بخش آشنایی با مفهوم pH ایزوالکتریک و نحوه تعیین آن در اسیدهای آمینه به همراه حل مسائل متنوع را خواهیم داشت.

10 11

نظراتـــ کاربـرانـــ

کاربر گرامی جهت درج کردن نظر می بایست ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و یا در سایت ثبت نام کنید .


برچسبــ ها: