آموزش بیوشیمی متابولیسم - هِم

آموزش بیوشیمی متابولیسم - هِم

این دوره آموزشی به بررسی متابولیسم هِم (Heme metabolism) می پردازد. هِم یک ترکیب پروتوپورفیرین دار حاوی یون آهن می باشد. فلذا شناخت متابولیسم آن نیاز به اشراف اطلاعات از دو جنبه مهم است که اولاً، هموستازی آهن و ثانیاً، فرآیند شکل گیری و دفع هم از بدن به چه نحوی صورت می پذیرد. از این رو در این آموزش ابتدا به بررسی متابولیسم آهن در بدن بعنوان یکی از اجزاء هم خواهیم پرداخت و در ادامه فرآیندهای بیوسنتز و کاتابولیسم هم مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. به سبب گستردگی و اهمیت مطالب مذکور، بررسی دقیق تر آنها در 12 بخش صورت پذیرفته است.

لطفا سوالات تخصصی مرتبط با این آموزش را در بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید به سوالات در قسمت نظرات پاسخ داده نخواهد شد.

فهرستــــ دانلودهـا

لطفا در زمان انجام دانلود تا انتهای فرایند دانلود ، این صفحه را باز نگاه دارید.

1 2
 • پورفیرین ها

  00:10:20 رایگانـــ

  در این بخش ساختمان پورفیرین و پورفیرینوژن ها، فرآیند تشکیل و نحوه شناسایی آنها در آزمایشگاه بررسی خواهد شد.

3
 • متابولیسم آهن

  00:17:00 رایگانـــ

  در این بخش اشکال مختلف آهن در بدن (هِمی و غیر هِمی) و فرآیند جذب آهن توسط سیستم گوارشی تا برداشت آن توسط سلول های محیطی مطالعه می گردد.

4
 • تنظیم هموئستاز آهن

  00:10:35 رایگانـــ

  در این بخش روش های دخیل در تنظیم سطح آهن بدن نظیر تنظیم بیان پروتئین های کلیدی هموئستاز آهن و تنظیم فروپورتین توسط هپسیدین بررسی می گردد.

5
 • ناهنجاری های متابولیسم آهن

  00:09:40 رایگانـــ

  در این بخش ناهنجاری های مربوط به کمبود آهن (کم خونی) و بارگذاری زیاد آهن (هموسیدروز و هموکروماتوز) را مرور خواهیم کرد.

6
 • سنجش آهن، ترانسفرین و فریتین

  00:17:45 رایگانـــ

  در این بخش روش های اندازه گیری آهن، فریتین و ترانسفرین سرمی و نحوه تعیین ظرفیت تام اتصال به آهن (TIBC) مطالعه می گردند.

7
 • بیوسنتز هِم

  00:15:20 رایگانـــ

  در این بخش مسیر بیوسنتز هِم و انواع مولکول های هِم (a، b و c) بررسی می گردد.

8
 • تنظیم سنتز هِم

  00:05:00 رایگانـــ

  مطالعه چگونگی تنظیم مسیر بیوسنتز هِم و عوامل دخیل در این فرآیند را در این بخش خواهیم داشت.

9
 • اختلالات بیوسنتز هِم

  00:11:30 رایگانـــ

  در این بخش اختلالات اولیه (پورفیری ها) و ثانویه (پورفیرینوپاتی ها) مرتبط با هِم مطالعه می گردد.

10
 • کاتابولیسم هِم

  00:15:05 رایگانـــ

  در این بخش چگونگی کاتابولیزه شدن هِم و نحوه دفع محصولات حاصل از این فرآیند بررسی خواهد شد.

11
 • هیپربیلی روبینمی غیر مستقیم

  00:15:35 رایگانـــ

  در این بخش با هیپر بیلی روبینمی و انواع آن آشنا خواهید شد. در ادامه به بررسی دقیق مهم ترین علل بروز هیپر بیلی روبینمی غیر مستقیم خواهیم پرداخت.

12 13
 • اندازه گیری پیش سازهای هِم، بیلی روبین و ...

  00:21:00 رایگانـــ

  در این بخش با تست های شناسایی کننده مسیر بیوسنتز هِم (ارلیش، واتسون-شوارتز، هوئِش)، روش شناسایی پورفیرینوری، نحوه اندازه گیری بیلی روبین کل، مستقیم و غیر مستقیم در آزمایشگاه آشنا خواهید شد.

14

نظراتـــ کاربـرانـــ

کاربر گرامی جهت درج کردن نظر می بایست ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و یا در سایت ثبت نام کنید .


برچسبــ ها: