آموزش محلول سازی، pH سنجی و بافرسازی

آموزش محلول سازی، pH سنجی و بافرسازی

ساخت محلول های مختلف از جمله بافرها بعنوان یکی از کارهای روزمره در آزمایشگاه های تحقیقاتی مرتبط با علوم زیستی مطرح می باشد. لازمه این امر اشراف بر محاسبات شیمیایی مختلف و pH سنجی و همچنین شناخت دقیق روی مبحث بافرها از جمله نحوه عملکرد، انواع و چگونگی ساخت آنها می باشد. در این مجموعه آموزشی 15 بخشی به مطالعه موضوعات مختلف در محلول سازی خواهیم پرداخت. پس از ارائه مفاهیم کلی در هر بخش، سوالات متنوعی جهت شناخت بهتر موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در بخش نخست، موضوع مولاریته و نحوه محاسبه آن در مواد خالص مطالعه می شود.

در بخش دوم به بررسی اسمولاریته و چگونگی تعیین آن خواهیم پرداخت.

در بخش سوم، نحوه تعیین ظرفیت مواد مختلف و محاسبه نرمالیته بررسی می شود.

در بخش چهارم، موضوع اکی والان و نحوه محاسبه آن مطالعه می شود.

در بخش پنجم به بررسی انواع غلظت های درصد و نحوه ساخت این دسته از محلول ها خواهیم پرداخت.

در بخش ششم، چگونگی تعیین مولاریته مواد ناخالص را بررسی می کنیم.

در بخش هفتم موضوع کسر مولی و قسمت در میلیون (PPM) بررسی می شود.  

بخش هشتم به چگونگی ساخت محلول های رقیق از غلیظ و همچنین انجام رقت سازی پیاپی (Serial dilution) اختصاص دارد.

در بخش نهم به بررسی pH و چگونگی تعیین آن به صورت تئوری خواهیم پرداخت.

در بخش دهم سوالات مختلف از مبحث pH سنجی بررسی خواهد شد.

بخش یازدهم به مطالعه روش های مختلف تعیین pH در آزمایشگاه اختصاص دارد.

در بخش دوازدهم، نحوه تعیین pH خون مطالعه می شود.

در بخش سیزدهم به بررسی مفاهیم کلی از بافرها و نحوه عملکرد آنها می پردازیم.

در بخش چهاردهم چگونگی ساخت بافر در آزمایشگاه را به صورت عملی بررسی می کنیم.

و در بخش پانزدهم دستورالعمل ساخت مهم ترین بافرهای آزمایشگاهی را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

لطفا سوالات تخصصی مرتبط با این آموزش را در بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید به سوالات در قسمت نظرات پاسخ داده نخواهد شد.

فهرستــــ دانلودهـا

برای فعال شدن لینک های دانلود می بایست ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و یا در سایت ثبت نام کنید سپس اقدام به خرید دوره کنید.

لطفا در زمان انجام دانلود تا انتهای فرایند دانلود ، این صفحه را باز نگاه دارید.

1 2
 • تعیین مولاریته مواد خالص

  00:14:20 نقدیـــــ

3
 • اسمولاریته و نحوه محاسبه آن

  00:08:10 نقدیـــــ

4
 • نرمالیته

  00:10:10 نقدیـــــ

5
 • اکی والان و نحوه محاسبه آن

  00:07:40 نقدیـــــ

6
 • غلظت های درصدی

  00:08:30 نقدیـــــ

7
 • تعیین مولاریته مواد ناخالص

  00:06:30 نقدیـــــ

8
 • ppm و کسر مولی

  00:10:40 نقدیـــــ

9
 • ساخت محلول رقیق از غلیظ و رقت سازی پیاپی

  00:17:30 نقدیـــــ

10
 • معرفی pH و روش های تئوری محاسبه آن

  00:19:05 نقدیـــــ

11
 • بررسی سوالات pH سنجی

  00:12:12 نقدیـــــ

12
 • pH سنجی در آزمایشگاه

  00:12:20 نقدیـــــ

13
 • بررسی pH خون

  00:12:35 نقدیـــــ

14
 • مفاهیم کلی بافرها

  00:16:00 نقدیـــــ

15 16
 • دستور العمل ساخت بافرهای متداول

  00:08:10 نقدیـــــ

نظراتـــ کاربـرانـــ

کاربر گرامی جهت درج کردن نظر می بایست ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و یا در سایت ثبت نام کنید .


برچسبــ ها: