آموزش محلول سازی، pH سنجی و بافرسازی

آموزش محلول سازی، pH سنجی و بافرسازی

ساخت محلول های مختلف از جمله بافرها بعنوان یکی از کارهای روزمره در آزمایشگاه های تحقیقاتی مرتبط با علوم زیستی مطرح می باشد. لازمه این امر اشراف بر محاسبات شیمیایی مختلف و pH سنجی و همچنین شناخت دقیق روی مبحث بافرها از جمله نحوه عملکرد، انواع و چگونگی ساخت آنها می باشد. در این مجموعه آموزشی 15 بخشی به مطالعه موضوعات مختلف مرتبط با محلول سازی خواهیم پرداخت. پس از ارائه مفاهیم کلی در هر بخش، سوالات متنوعی جهت شناخت بهتر موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

لطفا سوالات تخصصی مرتبط با این آموزش را در بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید به سوالات در قسمت نظرات پاسخ داده نخواهد شد.

فهرستــــ دانلودهـا

برای فعال شدن لینک های دانلود می بایست ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و یا در سایت ثبت نام کنید سپس اقدام به خرید دوره کنید.

لطفا در زمان انجام دانلود تا انتهای فرایند دانلود ، این صفحه را باز نگاه دارید.

1 2
 • تعیین مولاریته مواد خالص

  00:14:20 رایگانـــ

  در این بخش نحوه محاسبه مولاریته مواد خالص و ساخت محلول مرتبط با آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

3 4
 • نرمالیته

  00:10:10 رایگانـــ

  در این بخش نحوه تعیین ظرفیت اسیدها، بازها و نمک ها و چگونگی محاسبه نرمالیته آنها مطالعه می گردد.

5
 • اکی والان و نحوه محاسبه آن

  00:07:40 نقدیـــــ

  آشنایی با مفهوم اکی والان و نحوه محاسبه آن در این بخش مطالعه خواهد شد.

6
 • غلظت های درصدی

  00:08:30 نقدیـــــ

  در این بخش چگونگی تعیین غلظت درصدهای مختلف (وزنی/حجمی، وزنی/وزنی و حجمی/حجمی) را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

7
 • تعیین مولاریته مواد ناخالص

  00:06:30 نقدیـــــ

  نحوه محاسبه مولاریته مواد ناخالص در این بخش مطالعه خواهد شد.

8
 • ppm و کسر مولی

  00:10:40 نقدیـــــ

  در این بخش چگونگی تعیین قسمت در میلیون (PPM) در حالت های وزنی/وزنی و وزنی/حجمی و نحوه محاسبه کسر مولی بررسی می گردد.

9
 • ساخت محلول رقیق از غلیظ و رقت سازی پیاپی

  00:17:30 نقدیـــــ

  در این بخش چگونگی ساخت محلول رقیق از غلیظ و رقت سازی پیاپی (Serial dilution) از یک محلول اولیه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

10
 • معرفی pH و روش های تئوری محاسبه آن

  00:19:05 نقدیـــــ

  آشنایی با مفهوم اسید، قلیا، نمک و نحوه محاسبه pH به لحاظ تئوری در این بخش انجام می شود.

11
 • بررسی سوالات pH سنجی

  00:12:12 نقدیـــــ

  این بخش منحصرا به بررسی سوالات مختلفی که در رابطه با محاسبه pH می باشد، خواهد پرداخت.

12
 • pH سنجی در آزمایشگاه

  00:12:20 نقدیـــــ

  در این بخش روش های مختلف تعیین pH در آزمایشگاه (دستگاه و کاغذ pH سنج) به صورت دقیق بررسی خواهند شد.

13
 • بررسی pH خون

  00:12:35 نقدیـــــ

  سیستم های تنظیمی، نحوه محاسبه و دستگاه سنجش pH خون در این بخش مطالعه می گردند.

14
 • مفاهیم کلی بافرها

  00:16:00 نقدیـــــ

  آشنایی با سیستم بافری و بررسی نحوه عملکرد آن در این بخش بررسی می شود.

15
 • بافرسازی در آزمایشگاه

  00:14:10 رایگانـــ

  در این بخش نحوه ساخت یک بافر در آزمایشگاه (استیک اسید/استات سدیم) مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

16
 • دستور العمل ساخت بافرهای متداول

  00:08:10 نقدیـــــ

  دستورالعمل ساخت مهم ترین بافرهای آزمایشگاهی در این بخش آمده است تا مخاطبین آن با این راهنما و آموخته های بخش های پیشین، بافرهای مورد نیاز خود را بسازند.

نظراتـــ کاربـرانـــ

کاربر گرامی جهت درج کردن نظر می بایست ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و یا در سایت ثبت نام کنید .


برچسبــ ها: