دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران یک دانشگاه دولتی در شهر تهران واقع در استان تهران است. دانشگاه تهران به عنوان بزرگ ترین مرکز آموزش عالی و همچنین نماد آموزش عالی در کشور شناخته می شود. این مرکز در سال 1313 به عنوان اولین دانشگاه جامع در ایران تاسیس شد. هم اکنون این مرکز شامل 25 دانشکده و 9 پردیس دانشگاهی، 8 قطب علمی، 16 مرکز پژوهشی و تحقیقاتی، 115 مجله علمی، 4 پژوهشکده و همچنین پارک علم و فناوری می باشد. که در آن بیش از 53000 دانشجو در حال تحصیل و همچنین 3350 استاد و عضو هیئت علمی در آن مشغول به فعالیت می باشند. تاکنون 99800 مقاله علمی داخلی و 71800 مقاله ISI از این مرکز در نشریات و همایشهای داخلی و خارجی منتشر شده است.

در صورتی که شما در این مرکز در حال تحصیل می باشید و یا تجربه حضور و فعالیت در آن را دارید لطفا نظرات و مشاهدات خود را در ارتباط با این مرکز آموزشی جهت آشنایی دیگر عزیزان در بخش نظرات کاربران به اشتراک گذارید.

به اشتراک گذاری

دانشکـده یا گروه هـای آموزشی مرکـز

تعداد : 9

پردیس دانشکده های فنی
پردیس علوم
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
پردیس هنرهای زیبا
پردیس علوم انسانی
پردیس علوم اجتماعی و رفتاری
پردیس ابوریحان
پردیس فارابی
پردیس های منطقه ای

مراکـز نوآوری

تعداد مجموع : 93

مراکز رشد 1
مراکز نوآوری وفناوری 1
شرکت های کارآفرین 86
استارتاپ ها 4
پارک های علم و فناوری 1

نظراتـــ کاربـرانـــ