هدف واقعی و هدف خیالی

پنجشنبه 17 آذر 1401

اهداف واقعی به مثابه چراغی هستند که هر شخص را به سوی خود فرا می خوانند و اهداف خیالی همچون یک سراب می مانند. در این مقاله به واقعی نمودن اهدافمان نگاهی خواهیم داشت.

هدف واقعی و هدف خیالی

جمله مشهوری می گوید <<ایمان قادر است کوه را از جا برکند>>. این موضوع حکایت از نیروی اعجاب آور آدمی دارد که بزرگان را به تاریخ جهان معرفی کرده است. رهبران بزرگ، بنیانگذاران شرکت های مشهور، قهرمانان علمی و ورزشی افرادی هستند که با ایمان به قدرت درونی خود، کوه ها را جابجا کردند.

در واقع موفقیت افراد بیش از آنکه به میزان هوش آنها بستگی داشته باشد به کیفیت تفکر آنها وابسته است. شخصی که خود را دست کم نمی گیرد و تفکر پیروزی را در خود پرورش داده قطعا قله های موفقیت را فتح خواهد کرد. خود کم بینی و عدم اعتماد به نفس، سموم مهلکی هستند که همیشه شخص را در طبقه های پایین نگه می دارند.

تا به اینجای صحبت مشخص شد که لازمه حرکت و پیروزی تفکر مثبت است. اما آیا این تفکر سوق دهنده به سوی موفقیت، برای پیروزی ما کافی است؟

در پاسخ باید گفت که برای پرواز در آسمان موفقیت ما به بال هدفمند بودن در کنار تفکر مثبت نیاز داریم. اجازه دهید با یک مثال این موضوع را بهتر توضیح دهم. شخصی موفقیت در یک مسابقه را هدف پیش روی خود قرار داده است. اگرچه این شخص خود را از پیش باخته نمی بیند اما ممکن است در این مسیر کارها و اعمالی را اجرا کند که با رسیدن به موفقیت منافات دارد. در این زمان ذهن شروع به توجیه سازی می کند. نظیر از فردا کار را شروع می کنم یا برای آخرین بار عمل خطا را انجام می دهم. باید گفت که اگر ذهن ما روزی به مرحله توجیه کردن رسید، هدف ما یک هدف خیالی است. تنها موضوعی است که در آرزوهایمان وجود دارد و هرگز رنگ حقیقت به خود نخواهد گرفت.

در مسیر موفقیت، هدف باید واقعی باشد یعنی برای آن سختی و ریاضت کشید و گام به گام برای رسیدن به آن تلاش کرد. پس بیایید اهدافمان را واقعی کنیم چرا که زندگی کوتاه تر از آن است که دست کم گرفته شود.

انتهای پیام/

به اشتراک گذاری

نظراتــ کاربرانــ