دانلود کتاب ژن 12 لوین (LEWIN’S GENES XII)

کتاب ژن ها لوین ویرایش 12 (LEWIN’S GENES XII) نسخه ای ارزشمند و شناخته شده برای دانشجویان ژنتیک مولکولی و زیست شناسی مولکولی می باشد. در ویرایش جدید این کتاب به منظور ارائه درک بهتر از موضوعاتی که به سرعت در حال تغییر در زیست شناسی مولکولی هستند، دانشمندان برجسته ای جهت تجدید نظر و به روزرسانی مطالب در زمینه های تخصصی خود شرکت داشته اند که دانش تخصصی آنها در کل متن گنجانده شده است. بسیاری از بازنگری ها و تنظیم مجدد این ویرایش از نسخه سوم Lewin’s Essential GENES پیروی می کند. این نسخه از یک جریان منطقی از مباحث پیروی می کند. به طور ویژه، بحث در مورد ساختار نوکلئوزوم و کروماتین ها مقدم بر بحث رونویسی یوکاریوتی است، زیرا سازمان بندی کروموزوم برای کلیه وقایع DNA در سلول حیاتی است، و تحقیقات اخیر در زمینه تنظیم رونویسی به شدت معطوف به مطالعه نقش کروماتین در این فرآیند می باشد. تصاویر جدید زیادی به این نسخه اضافه شده که منعکس کننده پیشرفت های اخیر در این حوزه است، خصوصا در زمینه ساختار و عملکرد کروماتین، اپی ژنتیک و تنظیم بواسطه RNA های غیر کدکننده و ریز RNA های یوکاریوتی.

این کتاب در چهار بخش و 30 فصل تنظیم شده است که بخش های آن به شرح زیر می باشد:

 بخش I (ژن ها و کروموزوم ها) شامل فصل های 1 تا 8 است.

بخش II ( همانند سازی، ترمیم و نوترکیبی DNA) شامل فصل های 9 تا 16 است.

بخش III (رونویسی و تغییرات پس از رونویسی) شامل فصل های 17 تا 23 است.

بخش IV (تنظیم ژن) شامل فصل های 24 تا 30 است.

شما میتوانید از طریق لینک زیر به صورت رایگان نسخه انگلیسی این کتاب را دانلود نمایید.

فهرستــــ دانلودهـا

لطفا در زمان انجام دانلود تا انتهای فرایند دانلود ، این صفحه را باز نگاه دارید.

1

نظراتـــ کاربـرانـــ

نظری وجود ندارد! شما اولین نفر باشید!


برچسبــ ها: